sme-courses-home_03

หลักสูตรอบรม

AI and Data Science for Marketing

12 ก.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท
อบรม AI & Data Science สำหรับการตลาด รู้ทัน AI และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการตลาดได้
#อบรมคอมพิวเตอร์/ไอที

บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 12

18 ม.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท
อบรมบัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 12 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีภาษี แบบเริ่มต้น
#อบรมการเงิน บัญชี และภาษี

หลักสูตรสร้างสื่อออนไลน์ ด้วยมือถือเครื่องเดียว

11-12 เม.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
มือถือเครื่องเดียวสามารถสร้างสื่อออนไลน์ได้ง่ายนิดเดียว เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการเป็นสื่อออนไลน์ ด้วยการทำงานผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียว สอนแนวทาง...
#อบรมโซเชียลมีเดียและออนไลน์

Content Marketing by Yourself สร้างคอนเท้นต์ให้ปังด้วยพลังในตัวคุณ

21-22 มี.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
สอนการสร้าง Content ให้ปังให้มีพลังด้วยตัวคุณเอง สอนเทคนิค วิธีการเขียน วิธีการเล่าเรื่อง story telling เพื่อสร้างเนื้อหาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเกิ...
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

ปิดประเด็นความเสี่ยงฯ สำหรับงบการเงินปี 65

26-27 พ.ย. 2565
ค่าใช้จ่าย 9,000 บาท
หลักสูตรพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษี ก่อนปิดงบการเงินปี 65
#อบรมการเงิน บัญชี และภาษี

ฟรี! ออนไลน์ สัมมนา อบรม ISO14001:2015 & 45001:2018 และการควบคุมอย่...

07 ต.ค. 2565
ค่าใช้จ่าย ฟรี
ฟรีสัมมนา ISO14001&45001 เพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมรวมที่ดีมีความสุข
#อบรมการบริหารจัดการธุรกิจ

No Banner to display

ข่าวสารล่าสุด