เงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกกี่วันได้? พร้อมวิธียื่นว่างงานตอนนี้

ต้องการทราบเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกกี่วันได้เช็คเลย!

เงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนกับสังนักงานประกันสังคมพึงจะได้รับเพราะผู้ประกันตนได้ทำการจ่ายเงินสมทบในทุกๆ เดือน โดยคำถามที่ว่าเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกกี่วันได้นั้นท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีจากสำนักงานประกันสังคมในกรณีลาออกจากงานภายใน 5-7 วันหลังจากวันที่ท่านผ่านการอนุมัติสำหรับการยื่นเรื่องประกันสังคมลาออกจากงานเงินชดเชยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งระยะเวลาในการโอนเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกกี่วันได้ดังกล่าวนี้จะไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุกนักขัตฤกษ์ ดังนั้นการรับเงินชดเชยประกันสังคมในกรณีที่ท่านลาออกนั้นท่านจะต้องทำการยื่นเรื่องหรือรายงานตัวคนว่างงานให้เรียบร้อยก่อนเป็นอันดับแรกท่านจึงจะสามารถเช็คเงินประกันสังคมกรณีลาออกได้ นอกจากนี้แล้วสิทธิประกันสังคมในส่วนนี้ท่านจะได้รับก็ต่อเมื่อท่านจ่ายเงินสมทบให้แก่สำนักงานประกันสังคมมาไม่น้อยกว่า 6 เดือนแล้วเท่านั้นท่านจึงจะสามารถเช็คเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกกี่วันได้

เงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกกี่วันได้หรือได้เท่าไหร่? 2024

หลังจากที่เราทราบกันไปแล้วว่าเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกกี่วันได้ในบทความนี้เราจะพาท่านมาดูกันว่าเงินชดเชยประกันสังคมว่างงานลาออกได้เท่าไหร่กันบ้าง ซึ่งคำถามดังกล่าวนี้ถือได้ว่ามีความสำคัญไม่แพ้กับเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกกี่วันได้เลยทีเดียว สำหรับท่านที่กำลังจะลาออกและไม่อยากพลาดสิทธิประกันสังคมว่างงานที่ท่านพึงจะได้รับท่านจะต้องไม่พลาดบทความนี้ สำหรับเงินชดเชยในกรณีที่ลาออกนั้นสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชย 45% ของรายได้เป็นและจะจ่ายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าท่านจะได้รับเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกในระยะเวลาแค่ 3 เดือน ถึงแม้ว่าท่านจะได้รับเงินชดเชยในระยะเวลาที่ไม่นานมากนักแต่ประกันสังคมลาออกจากงานเงินชดเชยในส่วนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวช่วยด้านการใช้จ่ายที่สำคัญเลยก็ว่าได้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะช่วยให้หลายๆ ท่านคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกกี่วันได้หรือได้เท่าไหร่ไม่มากก็น้อย

ใครสามารถเช็คเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกกี่วันได้ได้บ้าง?

ก่อนที่ท่านจะทำการเช็คเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกกี่วันได้เราจะพาท่านมาดูกันว่าใครบ้างที่จะได้รับสิทธิประกันสังคมว่างงานตัวดังกล่าวนี้ ซึ่งการจ่ายเงินชดเชยกรณีลาออกของสำนักงานประกันสังคมนั้นผู้ที่จะได้รับเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จ่ายสมทบกันกับทางสำนักงานประกันสังคมมาไม่น้อยกว่า 6 เดือนแล้วเท่านั้น ซึ่งหากท่านเป็นบุคคลที่จ่ายสมทบตามระยะเวลาดังกล่าวท่านย่อมได้รับเงินชดเชยประกันสังคมว่างงานลาออกอย่างแน่นอนและก่อนที่ท่านจะรับเงินหรือเช็คว่าเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกกี่วันได้ท่านจะต้องทำการรายงานตัวคนว่างงานหลังจากที่ท่านทำการลาออกให้เรียบร้อย

Scroll to Top