เกี่ยวกับเรา

No Banner to display

sme-courses-about_05

sme-courses-about2222_05

SMECOURSES.COM จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมหลักสูตรทางด้านธุรกิจ การอบรม การสัมมนา ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร บัญชี ภาษี กฎหมาย อาชี การค้าขาย ขายของออนไลน์ ฯลฯ รวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม   เว็บไซต์  SMECOURSES.COM เป็นศูนย์กลางให้ผู้จัดอบรม สัมมนา ได้มีแหล่งประกาศ และรับสมัครผู้เข้าอบรมโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสร้างเว็บไซต์เอง เมื่อมีคนสมัครอบรม สัมมนา ระบบจะจัดส่งรายชื่อไปให้ที่อีเมล์ของผู้จัดอบรมโดยตรง