แก้ไขประกาศ

ขนาดรูปภาพแนะนำ 820x820 px. หรือ รูปลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัส