ฟรี!อบรมการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 Calibration Control Plus
28 ต.ค. 2565
    09:00-16;00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

No Banner to display

ฟรี!อบรมการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 Calibration Control Plus

28 ต.ค. 2565
    09:00-16;00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี
on line

เนื้อหาคอร์สเรียน

หัวข้อการอบรม

1. ข้อกำหนด: ISO/IEC17025:2017

2.Internal Audit and Management Review : ISO/IEC17025:2017

3. การประเมินความเสี่ยง : ISO/IEC17025:2017

4. การควบคุมกระบวนการสอบเทียบ: ISO/IEC17025:2017

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ นักศีกษา

เกี่ยวกับวิทยากร

อ.ณัฐพงศ์ แพเรือง และทีมงาน

สถานที่จัดงาน

on line