ฟรี! ออนไลน์ สัมมนาระบบบริหารด้านโลจิสติกส์ และการจัดการความเสี่ยงการขนส่ง ISO28000
02 ก.ย. 2565
    09:00-16;00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

No Banner to display

ฟรี! ออนไลน์ สัมมนาระบบบริหารด้านโลจิสติกส์ และการจัดการความเสี่ยงการขนส่ง ISO28000

02 ก.ย. 2565
    09:00-16;00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี
on line

เนื้อหาคอร์สเรียน

หัวข้อการอบรม

1. ระบบการบริการ Logistic Management และมาตรฐานISO28000:2007

2. ISO28000:2007 Internal Audit & Management Review

3. ISO28000:2007 Risk Assessment

4. การบริหารระบบการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ นักศีกษา

เกี่ยวกับวิทยากร

อ.อภิชาต ศรีรัตนอร่าม

สถานที่จัดงาน

on line