ฟรี ออนไลน์!อบรมระบบบริหาร BRC (British Retail Consortium) อาหารและบรรจุภัณฑ์
09 ก.ย. 2565
    09:00-16;00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

No Banner to display

ฟรี ออนไลน์!อบรมระบบบริหาร BRC (British Retail Consortium) อาหารและบรรจุภัณฑ์

09 ก.ย. 2565
    09:00-16;00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี
on line

เนื้อหาคอร์สเรียน

หัวข้อการอบรม

1. ข้อกำหนด BRCGS Packaging material Issue 6

2. ข้อกำหนด BRCGS Food safety Issue 8

3. Internal Audit and Management Review : BRCGS Packaging material Issue 6 & BRCGS Food safety Issue 8

4. Risk Assessment : BRCGS Packaging material Issue 6 & BRCGS Food safety Issue 8

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ นักศีกษา

เกี่ยวกับวิทยากร

อ.ปองพล ถาวรทรัพย์

สถานที่จัดงาน

on line