ฟรี ออนไลน์!อบรมเรื่องระบบ AS9100D (Aerospace)และ ISO39001:2012 (RTS) ออนไลน์
15 ต.ค. 2565
    09:00-16;00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

No Banner to display

ฟรี ออนไลน์!อบรมเรื่องระบบ AS9100D (Aerospace)และ ISO39001:2012 (RTS) ออนไลน์

15 ต.ค. 2565
    09:00-16;00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี
On line

เนื้อหาคอร์สเรียน

หัวข้ออบรม

1.ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน  ISO39001:2012 
2.ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน  AS9100D:2016
3.Internal Audit & Management Review ISO39001:2012 & AS9100D:2016
4.การประเมินความเสี่ยง ISO39001:2012
5.การควบคุมวัสดุอากาศยาน  AS9100D:2016

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ นักศีกษา

เกี่ยวกับวิทยากร

อ.ณัฐพงศ์ แพเรือง

สถานที่จัดงาน

On line