หลักสูตร เทคนิคการฉีดและการวิเคราะห์ปัญหาในการฉีดพลาสติก (ออนไลน์)
21 ต.ค. 2564
    08.30-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท

หลักสูตร เทคนิคการฉีดและการวิเคราะห์ปัญหาในการฉีดพลาสติก (ออนไลน์)

21 ต.ค. 2564
    08.30-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท
Zoom Application

เนื้อหาคอร์สเรียน

 

21 ตุลาคม 2564

ค่าธรรมเนียมการอบรม: 1,500 บาท / account (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เนื้อหาสำหรับพัฒนาทักษะต่างๆ ประกอบด้วย

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับ การฉีดพลาสติก, สมบัติของพลาสติกที่ใช้ในการฉีดพลาสติก,  ค่าอัตราการไหลของพลาสติก

2. ลักษณะและหน้าที่ของชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องฉีดพลาสติก

3. พารามิเตอร์ที่สำคัญในการปรับตั้งเครื่องฉีด (อุณหภูมิ, เวลา, ความดัน, ความเร็ว)

4. สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในงานฉีดพลาสติก

5. การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหา

 

 

พิเศษ

  1. ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์ของสถาบัน จะได้รับ ใบ certificate
  2. ผู้เข้าอบรมสามารถส่งปัญหาในกระบวนการผลิต มาให้วิทยากรช่วยแก้ไข account ละ 1 คำถาม

      (สามารถส่งมาให้สถาบันพลาสติกก่อนการอบรม 1 สัปดาห์)

  1. ผู้ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรมในหลักสูตรภาคปฏิบัติ 1 วัน ในราคาพิเศษ

(เมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติสามารรถจัดอบรมภาคปฏิบัติได้ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ)

 

โปรโมชั่น : สถานประกอบการที่สมัครเกิน 1 account โดย account ต่อไปจ่ายเพียง 1,000 บาท

ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/QtMQi

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.thaiplastics.org/seminar_page.php?id=1018

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การฉีดพลาสติก

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร: รศ. วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม  : ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตพลาสติก

(ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

สถานที่จัดงาน

Zoom Application

การชำระเงิน

ติดตามรายละเอียดในเวบไซต์