สัมมนา LEVEL UP อุตฯ ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยาง ด้วย IoT & Automation ในรูปแบบ Online!!!
15 ก.ย. 2564
    08.00-12.00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

สัมมนา LEVEL UP อุตฯ ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยาง ด้วย IoT & Automation ในรูปแบบ Online!!!

15 ก.ย. 2564
    08.00-12.00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี
https://forms.gle/Jb5v5fsd9gzXx2AZ7

เนื้อหาคอร์สเรียน

สัมมนา LEVEL UP อุตฯ ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยาง ด้วย IoT & Automation ในรูปแบบ Online!!!

-------------------------------------------------------------------

หัวข้อ

แนวทางการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต IoT

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ IoT สถาบันพลาสติก

-----------------------------------------------------------

หัวข้อ

IoT / Automation อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง Case Study

ผู้แทนอุตสาหกรรมยางแห่งประเทศไทย | ผู้แทนความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-----------------------------------------------------------

หัวข้อ

ข้อได้เปรียบ Automation & Robitc ในอุตสาหกรรมภาคการผลิต

ผู้แทนจากสถาบันไทย-เยอรมัน

-----------------------------------------------------------

จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม x สถาบันพลาสติก

ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 8.30-12.00

-----------------------------------------------------------------

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สามารถคลิกได้ที่ https://forms.gle/Jb5v5fsd9gzXx2AZ7

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

061-424-1451 , 083-524-8243

เกี่ยวกับวิทยากร

หัวข้อ

แนวทางการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต IoT

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ IoT สถาบันพลาสติก

-----------------------------------------------------------

หัวข้อ

IoT / Automation อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง Case Study

ผู้แทนอุตสาหกรรมยางแห่งประเทศไทย | ผู้แทนความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-----------------------------------------------------------

หัวข้อ

ข้อได้เปรียบ Automation & Robitc ในอุตสาหกรรมภาคการผลิต

ผู้แทนจากสถาบันไทย-เยอรมัน

สถานที่จัดงาน

https://forms.gle/Jb5v5fsd9gzXx2AZ7