เปิดอบรม การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ สูตรสำเร็จการเปิดร้านอย่างมีระบบ
19 ก.พ. - 27 มี.ค. 2565
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 0 บาท

เปิดอบรม การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ สูตรสำเร็จการเปิดร้านอย่างมีระบบ

19 ก.พ. - 27 มี.ค. 2565
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 0 บาท
วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

เนื้อหาคอร์สเรียน

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ (Executive Program Restaurant Management for Startups)  ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการร้านอาหาร แบบเจาะลึกทุกภาคส่วนงาน อาทิเช่น กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร การออกแบบ การเงินการบัญชี การบริหารงานบุคคล กลยุทธ์การตลาด การขาย เป็นต้น โดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และเทคนิคต่างๆ จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์แต่ละสาขาวิชา พร้อมเสริมมุมมองธุรกิจด้วยการศึกษาดูงานร้านอาหารตัวอย่างในกรุงเทพฯ ที่ประสบความสำเร็จ โดยผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุสิตธานี

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร.092-254-2018(ลภัสรดา) หรือ E-mail: laphatrada.pi@dtc.ac.th และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dtc.ac.th/event/executive-program-restaurant-management-for-startup/

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบร้านอาหาร ผู้ที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจร้านอาหาร และผู้ที่สนใจทั่วไป

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วนงานร้านอาหาร

สถานที่จัดงาน

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ