ขอเชิญร่วมงานสัมมนา แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด ฟรี!!
15-16 ก.ย. 2564
    08.30-11.00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด ฟรี!!

15-16 ก.ย. 2564
    08.30-11.00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี
Zoom

เนื้อหาคอร์สเรียน

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ฟรี!

แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

 

ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
พร้อมร่วมเสวนาแนวทางขับเคลื่อนสู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

 ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความสะดวกของตนเอง

สัมมนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM 

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
พื้นที่กลุ่มจังหวัดในภาคเหนือ (08.30 - 11.00 น.) ​ ​

วันพฤหัสที่ 16 กันยายน 2564
พื้นที่ส่วนกลางและทั่วประเทศ (08.30 - 11.00 น.)​

สามารถสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3AGWfFg

ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมงาน : ​กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่สนใจ​
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณชญานิน (097-9398878) / คุณพัชรินทร์ (085-399-9496)

 Email : circular.tu@gmail.com


จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกี่ยวกับวิทยากร

รศ. ดร. พีระ เจริญพร

ดร. ปเนต มโนมัยวิบูลย์

ดร. สุจิตรา วาสนาดำรงดี

 

สถานที่จัดงาน

Zoom