การอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตหนังสือรับรอง ประกอบการส่งออก - นำเข้า ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
17 ก.ค. 2564
    13.00-15.00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

การอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตหนังสือรับรอง ประกอบการส่งออก - นำเข้า ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

17 ก.ค. 2564
    13.00-15.00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี
Online ผ่านระบบ Zoom

เนื้อหาคอร์สเรียน

กรมการค้าต่างประเทศ‼️
‘การอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตหนังสือรับรอง
ประกอบการส่งออก - นำเข้า ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์’

เพื่อ ‘พลิกโอกาส สู่ตลาดโลก’ 
.

เนื้อหาการอบรม

กรมการค้าต่างประเทศ‼️
‘การอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตหนังสือรับรอง
ประกอบการส่งออก - นำเข้า ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์’

เพื่อ ‘พลิกโอกาส สู่ตลาดโลก’ 
.

รายละเอียด

กรมการค้าต่างประเทศ‼️
‘การอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตหนังสือรับรอง
ประกอบการส่งออก - นำเข้า ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์’

เพื่อ ‘พลิกโอกาส สู่ตลาดโลก’ 
.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณสุวดี  นิยมไทย 
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ  กรมการค้าต่างประเทศ

ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ 
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
.

สถานที่จัดงาน

Online ผ่านระบบ Zoom