กลยุทธ์ทางการค้า และเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
10 ก.ค. 2564
    13.00-15.00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

กลยุทธ์ทางการค้า และเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

10 ก.ค. 2564
    13.00-15.00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

เนื้อหาคอร์สเรียน

เนื้อหาการอบรม

รายละเอียด

EP.2 : ‘กลยุทธ์ทางการค้า และเจรจาการค้าระหว่างประเทศ’
.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณวรเกษมสันต์  สิริศุภรัชต์
ประธานกรรมการผู้จัดการกลุ่มเครือบริษัทวาสน่า กรุ๊ป ผู้ผลิต และผู้ส่งออกอุตสาหกรรมอาหาร (ในประเทศจีน-กัมพูชา-ลาว-สิงคโปร์) วิทยากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย

 
ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สถานที่จัดงาน

ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM