หลักสูตร Hotel General Managers
25-26 ก.ย. 2564
    09.30-16.30 น.
ค่าใช้จ่าย 6,900 บาท

หลักสูตร Hotel General Managers

25-26 ก.ย. 2564
    09.30-16.30 น.
ค่าใช้จ่าย 6,900 บาท
ผ่านระบบ Microsoft Team

เนื้อหาคอร์สเรียน

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหาร

สถานที่จัดงาน

ผ่านระบบ Microsoft Team