ฟรี!ออนไลน์ อบรบระบบบริหารการอนุรักษ์พลังงานเพื่อความยั่งยืน (ISO50001:2018)
12 พ.ย. 2564
    09:00 - 16;00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

ฟรี!ออนไลน์ อบรบระบบบริหารการอนุรักษ์พลังงานเพื่อความยั่งยืน (ISO50001:2018)

12 พ.ย. 2564
    09:00 - 16;00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี
ออนไลน์

เนื้อหาคอร์สเรียน

หัวข้อการอบรม
- ข้อกำหนด ISO50001:2018 
- Internal Audit และ Management Review 
- Risk Assessment ด้านพลังงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ นักศีกษา

เกี่ยวกับวิทยากร

อ.วิรุฬ  ผู้พัฒน์

วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ

ประสพการณ์อุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี

สถานที่จัดงาน

ออนไลน์