การวิเคราะห์อัญมณี
24 ม.ค. - 06 พ.ค. 2565
    09.00 - 16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 114,000 บาท

การวิเคราะห์อัญมณี

24 ม.ค. - 06 พ.ค. 2565
    09.00 - 16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 114,000 บาท
สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย (AIGS) 919/539 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 48 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2674315, 084-4397577 หรือ @aigs www.aigsthailand.com, email : registrar@aigsthailand.com

เนื้อหาคอร์สเรียน

สร้างทักษะในการวิเคราะห์และตรวจสอบอัญมณีแท้ สังเคราะห์ และเลียนแบบได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วด้วยพลอบตัวอย่างกว่า 3000 ชนิด (6 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งภาคทฤษฎี และปฎิบัติ)

เกี่ยวกับวิทยากร

ภัทรภูมิ สุดประเสริฐ

Joined AIGS school in  2018
อ.ภัทรภูมิ เป็นอาจารย์สอนวิชาอัญมณีที่ AIGS ซึ่งรับผิดชอบในหลักสูตร การวิเคราะห์อัญมณี, การวิเคราะห์พลอยธรรมชาติ พลอยปรับปรุงคุณภาพ และสังเคราะห์ , การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย และการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร เป็นอาจารย์สอนอัญมณีที่มีประสบการณ์และนักอัญมณีศาสตร์ที่รักการแบ่งปันความหลงไหลในอัญมณีให้แก่นักเรียน
 

สถานที่จัดงาน

สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย (AIGS) 919/539 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 48 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2674315, 084-4397577 หรือ @aigs www.aigsthailand.com, email : registrar@aigsthailand.com

การชำระเงิน

ธนาคาร  :   กสิกรไทย

สาขา   :   อาคารจิวเวลรี่ เทรดเซ็นเตอร์

ชื่อบัญชี  :   Asian Institute of Gemological Sciences Co., Ltd.

เลขที่บัญชี  :   634-201-5849

ประเภทบัญชี  :  ออมทรัพย์