หลักสูตรสร้างสื่อออนไลน์ ด้วยมือถือเครื่องเดียว
11-12 เม.ย. 2563
    0.900 - 16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท

No Banner to display

หลักสูตรสร้างสื่อออนไลน์ ด้วยมือถือเครื่องเดียว

11-12 เม.ย. 2563
    0.900 - 16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
The wisehub (Thailand) ลาดพร้าววังหิน 76

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักสูตรสร้างนักข่าวยุคใหม่ ทำสื่อออนไลน์ ด้วยมือถือเครื่องเดียว  

เนื้อหาของหลักสูตรนี้จะเน้นสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดการเป็นนักข่าวออนไลน์ หรือการทำสื่อออนไลน์ ด้วยมือถือเครื่องเดียว เน้นสอนให้ใช้งานเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ และแนวทางการสัมภาษณ์บุคคล รวมถึงการตัดต่อและการเผยแพร่สื่อผ่านช่องทางออนไลน์

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตรสร้างนักข่าวยุคใหม่ ทำสื่อออนไลน์ ด้วยมือถือเครื่องเดียว  เหมาะสำหรับ

1.ผู้ที่เป็นนักข่าว ที่ต้องการปรับตัวให้ทันสมัย ผันตัวเองมาเป็นนักข่าวออนไลน์ ที่สามารถผลิตสื่อและนำเสนอสื่อด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทำให้ผลิตสื่อได้เร็ว นำเสนอข่าวได้ไว

2.บุคคลธรรมดา ที่ต้องการเป็นสื่อออนไลน์ สามารถเรียนรู้หลักการ แนวคิดและการใช้เครื่องมือ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานเกี่ยวกับการนำเสนอสื่อรูปภาพ หรือแม้แต่การเป็นยูทูบเปอร์ เพื่อสร้างรายได้ออนไลน์ได้

เนื้อหาการอบรม

วันที่ 1

ส่วนที่ 1 : แนะนำหลักสูตร อธิบายแนวคิดของนักข่าวออนไลน์  ความหมาย การนำไปใช้ของ Mobile Journalism for Journalist (MOJO) ทำไมเราถึงต้องให้ความสนใจ

      ส่วนที่  2 : อธิบายองค์ประกอบการถ่ายภาพของ MoJo  เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน

 • เทคนิคการถ่ายภาพและเรียนรู้วิธีใช้องค์ประกอบภาพ
 • เทคนิคการปรับแสง สำหรับการถ่ายภาพ
 • เทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portraits
 • เทคนิคการถ่ายภาพแบบท่องเที่ยว
 • เทคนิคการนำภาพมาทำสไลด์โชว์

ส่วนที่ 3 : อธิบายองค์ประกอบเสียงของ MoJo แนะนำเทคนิคการใช้แอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์บันทึกเสียงในแบบต่าง ๆ

ส่วนที่ 4 : Workshop

วันที่ 2

        ส่วนที่ 1: อธิบายองค์ประกอบด้านการบันทึกวิดีโอของ MoJo แนะนำเทคนิคการบันทึกวิดีโอ

        ด้วยสมาร์ทโฟน (IPhone, Android) แอพพลิเคชั่นสำหรับการตัดต่อและแก้ไขวิดีโอ     เช่น KineMaster , Viva vdo, imovie

 • เทคนิคและวิธีการปรับแต่งสมาร์ทโฟนให้สามารถถ่ายวิดีโอแบบมืออาชีพ
 • แนะนำแอพพลิเคชั่นสำหรับการถ่ายทำวิดีโอ
 • เทคนิคการถ่ายวิดีโอและเรียนรู้วิธีการจัดเฟรมวัตถุอย่างถูกต้องโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพยนตร์
 • เรียนรู้วิธีการใช้แสงธรรมชาติเพื่อให้แสงสว่างและสร้างแบบจำลองของวัตถุ
 • เรียนรู้วิธีบันทึกการสัมภาษณ์และใช้ไมโครโฟนเพื่อให้ได้เสียงที่ดีที่สุด
 • ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ดีและเรียนรู้วิธีแก้ไขเสียง
 • เรียนรู้วิธีแก้ไขคลิปวิดีโอและใช้แอพพลิเคชั่นแก้ไขเพื่อแก้ไขวิดีโอข่าว
 • การเพิ่มข้อความและโลโก้ลายน้ำในวิดีโอ

ส่วนที่ 2 : เทคนิคการถ่ายทำวิดีโอสำหรับ Social Media

 • เทรนด์วิดีโอสำหรับ Social Media
 • ตัวอย่างวิดีโอสำหรับ Social Media
 • การรายงานข่าวด่วนด้วยสมาร์ทโฟน

ส่วนที่ 3 : Workshop

รายละเอียด

รูปแบบการเรียน เป็นแบบบรรยาย และการทำ workshop มีให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ พร้อมกับเรียนรู้อุปกรณ์การทำงานต่าง ๆ ที่สอน

เกี่ยวกับวิทยากร

อ.ฐิติชัย อัฏฏะวัชระ (อ.ป๊อป)

ประวัติการศึกษา

 • o ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 • o บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการทำงาน

 • เจ้าของและบรรณาธิการเว็บไซต์ข่าว C Connect News www.cconnect.in.th
 • ที่ปรึกษา และบรรณาธิการข่าวอาวุโส เว็บไซต์ The Reporter Asia
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ ด้านการสื่อการตลาด ประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ITPC)
 • คณะอนุกรรมการด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 • ผู้ดำเนินรายการ IT Eleven สถานีโทรทัศน์ NBT (กรมประชาสัมพันธ์) พ.ศ. 2555 – 2557
 • ผู้ดำเนินรายการ E-Mart สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สมาร์ทเอสเอ็มอี (Smart SME) พ.ศ. 2556 – 2557
 • ผู้บริหารดูแลเนื้อหาเว็บไซต์ www.naewna.com บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด พ.ศ. 2544 – 2545

สถานที่จัดงาน

The wisehub (Thailand) ลาดพร้าววังหิน 76

การชำระเงิน

โปรโมชั่น  5,500 บาทต่อคน  เรียน 2  วัน  จากราคาเดิม 6,500 บาท

 

ติดต่อสอบถาม

Line id : 9klaiacademy