เตรียมความพร้อมบริหารจัดการ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA in Action)
14 ส.ค. 2564
    09.00 - 16.30 น. น.
ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท

เตรียมความพร้อมบริหารจัดการ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA in Action)

14 ส.ค. 2564
    09.00 - 16.30 น. น.
ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท
Online by Zoom

เนื้อหาคอร์สเรียน

หัวข้อการเรียนรู้ :

o การบังคับใช้กฎหมาย PDPA ในประเทศไทย

o หากองค์กรไม่ทำ PDPA จะกระทบอย่างไร

o ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) สองแบบ

o บุคคลสามฝ่ายและหน้าที่ตามกฎหมาย PDPA

o สิทธิ 8 ประการของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

o 7 ฐานประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Lawfu Basis) พร้อมตัวอย่างและทดสอบ

o การขอความยินยอมสำหรับข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส่่วนบุคคลแบบพิเศษ

o สรุปสิงที่ต้ององค์ต้องทำตามกฎหมาย PDPA และโทษตามกฎหมาย

o 8 ขั้นตอนการจัดทำและ Implement PDPA ให้ได้ผลในองค์กร

o ถาม - ตอบ ปัญหาหลากหลายกรณีที่ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับ PDPA

แถมฟรี .!!  E Book 108-1009 PDPA  มูลค่า 300.-บาททันที

ค่าบริการอบรมออนไลน์ 2,500.-บาท ต่อท่าน  (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นิตบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%)

วิทยากรมอบตัวอย่างแบบฟอร์มที่สามารถนำไปปรับใช้สำหรับการใช้ปฏิบัติงานในองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA โดยไม่คิดมูลค่าพร้อมเติม โดยประกอบด้วย..

- แบบฟอร์มให้ความยินยอม

- ร่างนโยบายความเป็นส่วนตัว / ประกาศความเป็นส่วนตัว

- ระเบียบปฏิบัติ และ Procedure เกี่ยวกับ PDPA

- แบบฟอร์มหนังสือขอความยินยอมผู้สมัครงาน

- บันทึกข้อตกลงรักษาความลับ

- แบบฟอร์มตัวอย่างสัญญาจ้างงาน เป็นต้น


วิทยากร :  
อาจารย์ ทนายความ ยิ่งพร อินทร์ศรีชื่น
➭ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารสัญญา และกฎหมายแรงงาน➭ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
➭เจ้าของเพจ คลินิกกฎหมายแรงงาน ที่นำเสนอเรื่องกฎหมายแรงงานและกฎหมาย PDPA. 

 ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
➭Certified OKR Professional
➭ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน (มรท.8001: 2563)
➭ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร
➭เจ้าของเพจ รอบรู้กฎหมายแรงงานและและ PDPA


สนใจจัดอบรมหลักสูตร PDPA ภายในองค์กรติดต่อได้ที่ :  
คุณสุธาสินี   :   โทรศัพท์  089 677 6047, 092 431 6631
E-Mail :  ptccontactt@gmail.com

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับในองค์กร

เนื้อหาการอบรม

 

เกี่ยวกับวิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
Certified OKR Professional 
ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน (มรท.8001: 2563)
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร
เจ้าของเพจ รอบรู้กฎหมายแรงงานและ PDPA 

สถานที่จัดงาน

Online by Zoom

การชำระเงิน

 
ค่าบริการอบรม : 2,500.-บาท (ราคายังไม่รวม VAT7% นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%)
 
วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**
 
หมายเหตุ :

– หลักสูตรอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม ผู้เข้าอบรมจะได้รับไฟล์เอกสารประกอบการอบรมและลิ้งค์เข้าห้องเรียน ก่อน 3 วัน

- ใบประกาศการเรียนรู้จัดส่งเป็นไฟล์ pdf. ทางอีเมลล์
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

 
 
สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th