ฟรี! ออนไลน์ สัมมนา Food Safety Management System ( GMP GHPs HACCP HALAL FSSC) “พาครัวไทยสู่มาตรฐานครัวโลก”
17 ก.ย. 2565
    09:00-16:00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

No Banner to display

ฟรี! ออนไลน์ สัมมนา Food Safety Management System ( GMP GHPs HACCP HALAL FSSC) “พาครัวไทยสู่มาตรฐานครัวโลก”

17 ก.ย. 2565
    09:00-16:00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี
on line

เนื้อหาคอร์สเรียน

เพื่อสร้างฐานความรู้เรื่องระบบคุณภาพทางธุรกิจอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค GMP  GHPs HACCP FSSC 

เรียนรู้หลักการพื้นฐานสำคัญของระบบคุณภาพทางด้านอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค

เรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้ระบบ   

เรียนรู้หลักการสร้างเอกสาร และบันทึกเพื่อใช้ในระบบ   

เน้นการนำไปใช้จริง   

ระบบคุณภาพ GMP  GHPs HACCP FSSC HALAL

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1.ผู้ประกอบการที่สนใจจัดทำระบบ GMP GHPS HACCP FSSC 

2. วัยทำงานที่ สนใจ และต้องการ อัพโปรไฟล์ ตัวเอง เพื่อสมัครงาน และสนใจงานระบบคุณภาพทางธุรกิจอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค

3. กลุ่มบุคคลทั่วไป ที่สนใจงาน ด้านวิทยากร และที่ปรึกษาระบบคุณภาพทางธุรกิจอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค

4. นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจอยากมีความเรื่องระบบคุณภาพทางธุรกิจอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อใช้สมัครงาน

เนื้อหาการอบรม

ระบบคุณภาพทางธุรกิจอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค

- อย. GMP  GHP HACCP FSSC 

- ข้อกำหนดระบบ GMP HACCP FSSC 

- การตรวจสอบคุณภาพภายใน -IA        

- การทบทวนของฝ่ายบริหาร -MRW    

- ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย Need & Expectation        

- การบริหารความเสี่ยง และโอกาส -RISK & OPPORTUNITY  

เกี่ยวกับวิทยากร

อ.กติกา โบราณินทร์ และทีมงาน
วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ

ประสพการณ์ ด้านอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี

สถานที่จัดงาน

on line