ฟรี+ออนไลน์ สัมมนา ก้าวสู่มาตรฐานยานยนต์อย่างมั่นใจ ไปกับ ISO 9001 /IATF16949 /5 Core tools + Critical Control
27 ส.ค. 2565
    09:00-16:00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

No Banner to display

ฟรี+ออนไลน์ สัมมนา ก้าวสู่มาตรฐานยานยนต์อย่างมั่นใจ ไปกับ ISO 9001 /IATF16949 /5 Core tools + Critical Control

27 ส.ค. 2565
    09:00-16:00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี
ออนไลน์

เนื้อหาคอร์สเรียน

ต่อยอดโอกาส! สำหรับ ผู็สนใจทัวประเทศ

ฟรีสัมมนา ISO 9001/IATF16949/ 5 Core tools และกระบวนการควบคุมที่สำคัญ

 ออนไลน์

ก้าวสู่มาตรฐานยานยนต์อย่างมั่นใจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1.ผู้ประกอบการที่สนใจทำระบบ ISO /IATF16949

2. วัยทำงานที่ สนใจ และต้องการ อัพโปรไฟล์ ตัวเอง เพื่อสมัครงาน และสนใจงานระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมยานยนต์

3. กลุ่มบุคคลทั่วไป ที่สนใจงาน ด้านวิทยากร และที่ปรึกษาระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมยานยนต์  

4. นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจอยากมีความเรื่องระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อใช้สมัครงาน

เนื้อหาการอบรม

ระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 ISO 9001:2015 ,IATF16949:2016

 ข้อกำหนดระบบ ISO 9001:2015 ,IATF16949:2016 และ Core Tool

การตรวจสอบคุณภาพภายใน -IA       

การทบทวนของฝ่ายบริหาร -MRW   

ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย Need & Expectation       

การบริหารความเสี่ยง และโอกาส -RISK & OPPORTUNITY

การจัดการแผนฉุกเฉิน Contingency Plan 

จุดควบคุมพิเศษ และ การควบคุมผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย Special Characteristic & Product Safety 
 

รายละเอียด

เพื่อสร้างฐานความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 , IATF16949:2016

เรียนรู้หลักการพื้นฐานสำคัญของระบบคุณภาพทางด้านชิ้นส่วนยานยนต์ 

เรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้ระบบ  

เรียนรู้หลักการสร้างเอกสาร และบันทึกเพื่อใช้ในระบบ  

เน้นการนำไปใช้จริง  

ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 , IATF16949:2016 ,Core Tool และกระบวนการควบคุมสำคัญ

เกี่ยวกับวิทยากร

อ.ณัฐพงศ์ แพเรือง

วิทยากร

Position:  ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและวิทยากรอิสระ
ประสพการณ์ ด้านอุตสาหกรรม มากกว่า 20 ปี

 

สถานที่จัดงาน

ออนไลน์