ฟรี! ออนไลน์สัมมนาการประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015 ฺBusiness Plus สู่การจัดการทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
03 ก.ย. 2565
    09:00-16:00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

No Banner to display

ฟรี! ออนไลน์สัมมนาการประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015 ฺBusiness Plus สู่การจัดการทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

03 ก.ย. 2565
    09:00-16:00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี
ออนไลน์

เนื้อหาคอร์สเรียน

เพื่อสร้างฐานความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

เรียนรู้หลักการพื้นฐานสำคัญของระบบคุณภาพ 

เรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้ระบบสู่การพัฒนาการเติบโตทางธุรกิจ

เรียนรู้หลักการสร้างเอกสาร และบันทึกเพื่อใช้ในระบบ 

เน้นการนำไปใช้จริง 

ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ประกอบการที่สนใจทำระบบ ISO  
 2. วัยทำงานที่ สนใจ และต้องการ อัพโปรไฟล์ ตัวเอง เพื่อสมัครงาน และสนใจงานระบบคุณภาพ 
 3. กลุ่มบุคคลทั่วไป ที่สนใจงาน ด้านวิทยากร และที่ปรึกษาระบบคุณภาพ 
 4. นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจอยากมีความเรื่องระบบคุณภาพ เพื่อใช้สมัครงาน

เนื้อหาการอบรม

ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 

 1.  ข้อกำหนด เบื้องต้น 
 2. การตรวจสอบคุณภาพภายใน -IA      
 3. การทบทวนของฝ่ายบริหาร -MRW  
 4. ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย Need & Expectation      
 5. การบริหารความเสี่ยง และโอกาส -RISK & OPPORTUNITY
 6. การสร้างบริบทองค์กร Context of Organization
 7. การตั้งจุดประสงค์และเป้าหมายองค์กร สู่การเติบโตทางธุรกิจKPI (Key Performance Indicator) and OKR (Objective Key Result)

เกี่ยวกับวิทยากร

อ.ณัฐพงศ์ แพเรือง และทีมงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ

ประสพการณ์ทางอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี

 

สถานที่จัดงาน

ออนไลน์