ฟรี! ออนไลน์สัมมนาการประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015 เพื่อการพัฒนาองค์กร
15 ต.ค. 2564
    09:00-16:00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

ฟรี! ออนไลน์สัมมนาการประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015 เพื่อการพัฒนาองค์กร

15 ต.ค. 2564
    09:00-16:00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี
ออนไลน์

เนื้อหาคอร์สเรียน

เพื่อสร้างฐานความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

เรียนรู้หลักการพื้นฐานสำคัญของระบบคุณภาพ 

เรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้ระบบ 

เรียนรู้หลักการสร้างเอกสาร และบันทึกเพื่อใช้ในระบบ 

เน้นการนำไปใช้จริง 

ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  1. ผู้ประกอบการที่สนใจทำระบบ ISO  
  2. วัยทำงานที่ สนใจ และต้องการ อัพโปรไฟล์ ตัวเอง เพื่อสมัครงาน และสนใจงานระบบคุณภาพ 
  3. กลุ่มบุคคลทั่วไป ที่สนใจงาน ด้านวิทยากร และที่ปรึกษาระบบคุณภาพ 
  4. นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจอยากมีความเรื่องระบบคุณภาพ เพื่อใช้สมัครงาน

เนื้อหาการอบรม

ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 

  1.  ข้อกำหนด เบื้องต้น 
  2. การตรวจสอบคุณภาพภายใน -IA      
  3. การทบทวนของฝ่ายบริหาร -MRW  
  4. ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย Need & Expectation      
  5. การบริหารความเสี่ยง และโอกาส -RISK & OPPORTUNITY  

เกี่ยวกับวิทยากร

อ.ณัฐพงศ์ แพเรือง และทีมงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ

ประสพการณ์ทางอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี

 

สถานที่จัดงาน

ออนไลน์