ฟรี! ออนไลน์ สัมมนา อบรม ISO14001:2015 & 45001:2018 เพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
08 ต.ค. 2564
    09:00-16:00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

ฟรี! ออนไลน์ สัมมนา อบรม ISO14001:2015 & 45001:2018 เพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

08 ต.ค. 2564
    09:00-16:00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี
ออนไลน์

เนื้อหาคอร์สเรียน

เพื่อสร้างฐานความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO 14001:2015 ,45001:2018 

เรียนรู้หลักการพื้นฐานสำคัญของระบบคุณภาพ 

เรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้ระบบ 

เรียนรู้หลักการสร้างเอกสาร และบันทึกเพื่อใช้ในระบบ 

เน้นการนำไปใช้จริง 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  1. ผู้ประกอบการที่สนใจทำระบบ ISO  
  2. วัยทำงานที่ สนใจ และต้องการ อัพโปรไฟล์ ตัวเอง เพื่อสมัครงาน และสนใจงานระบบคุณภาพ 
  3. กลุ่มบุคคลทั่วไป ที่สนใจงาน ด้านวิทยากร และที่ปรึกษาระบบคุณภาพ 
  4. นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจอยากมีความเรื่องระบบคุณภาพ เพื่อใช้สมัครงาน

เนื้อหาการอบรม

ระบบคุณภาพ ISO14001:2015 ,45001:2018 

  1.  ข้อกำหนด เบื้องต้น 
  2. การตรวจสอบคุณภาพภายใน -IA      
  3. การทบทวนของฝ่ายบริหาร -MRW  
  4. ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย Need & Expectation      
  5. การบริหารความเสี่ยง และโอกาส -RISK & OPPORTUNITY  

เกี่ยวกับวิทยากร

อ.ณัฐพงศ์ แพเรือง และทีมงาน

ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ

ประสพการณ์ด้านอุตสาหกรรม มากกว่า 20 ปี

สถานที่จัดงาน

ออนไลน์