ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ รู้เท่าทันการทำงานของ Ransomware + Malware และวิธีการป้องกัน
28 พ.ย. 2561
    10:00เช้า - 16:00เย็น น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

No Banner to display

ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ รู้เท่าทันการทำงานของ Ransomware + Malware และวิธีการป้องกัน

28 พ.ย. 2561
    10:00เช้า - 16:00เย็น น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี
Co Working Space ชื่อ : SYN HUB at Pantip Plaza, ชั้น 4 ที่พันธ์ทิพ พลาซ่า ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร Address: Pratunam, Room 4121, 4125, 4th floor Building, 604/3 Petchaburi Road, Rattchatavee, Bangkok 10400 Website สถานที่ : https://syn-hub.com/

เนื้อหาคอร์สเรียน

คอร์สการกุศล จากทาง By Packetlove.com @ 10:00AM-04:00PM [28Nov2018]
หัวข้อหลักสูตร : ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์  รู้เท่าทันการทำงานของ Trojan , Ransomware , Malware และวิธีการป้องกัน 
Free-training-cyber-security-how-to-deal-with-ransomware-malware-by-packetlovedotcom

คำแนะนำหลักสูตร : เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ ที่มีการใช้งานอีเมล รวมถึงใช้งานผ่านเว็บไซต์ และต้องการเรียนรู้วิธีการป้องกันเมื่อเจอภัยคุกคามประเภทนี้ 

อธิบายหลักสูตร : เมื่อเกิดปัญหาอีเมลติดไวรัส เว็บไซต์ติดสคิปไวรัส , สคิปโหลดบิทคอย เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ตระหนักถึงภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้

รายละเอียดของหัวข้อ

1. อธิบายการทำงานของ Malware , Trojan , Ransomware ที่แฝงเข้ามาในชีวิตประจำวัน (APT, Mail)
2. เราจะทำการตรวจสอบได้อย่างไร ว่าในวงเน็ตเวิร์ค ในออฟฟิศ มี Malware , Trojan , Ransomware ทำงานอยู่ (SO , SIEM)
3. เราจะมีวิธีป้องกัน ภัยคุกคามเหล่านี้ได้อย่างไร ( DI)
4. email ( with di , G-suite , SpamExpert)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ หรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ และผู้ที่มีการใช้งานอีเมล รวมถึงใช้งานผ่านเว็บไซต์ และต้องการเรียนรู้วิธีการป้องกันเมื่อเจอภัยคุกคาม เกี่ยวกับ Trojan , Malware , Ransomware 

เนื้อหาการอบรม

1. อธิบายการทำงานของ Malware , Trojan , Ransomware ที่แฝงเข้ามาในชีวิตประจำวัน (APT, Mail)
2. เราจะทำการตรวจสอบได้อย่างไร ว่าในวงเน็ตเวิร์ค ในออฟฟิศ มี Malware , Trojan , Ransomware ทำงานอยู่ (SO , SIEM)
3. เราจะมีวิธีป้องกัน ภัยคุกคามเหล่านี้ได้อย่างไร ( DI)
4. email ( with di , G-suite , SpamExpert)

รายละเอียด

รับจำนวน 15 คน 

เกี่ยวกับวิทยากร

Watthanachai Kekhua
Managing Director [at]  Packetlove IT Service and Consulting Co.,Ltd.
We focus on email collaboration service and Networking and Web hosting Service.

Dev on PHP , Shell script , scala , Python .
Supported on Linux (Debian,CentOS,Ubuntu,RHES) , Window , Unix , IBM-AIX , FreeBSD .
High Load test performance : By gatling.io , J-Meter
Working on Cloud : Rackspace , Openstack (Conjure-up.io) , GCP, Docker, Kubernetes(k8s) , Digital Ocean , AWS (Amazon EC2) 
SSL : Consulting and Implementation EV-SSL, Standard SSL , Wildcard-SSL on Unix and Window and Linux . 
Large scale Web-Infra structure consulting and Performance tunning on Web-server , Database (SQL) , Email service.
Apache and Nginx experience for 12 Years tunning support high work load and consulting.
MySQL , MariaDB , Openldap , experience for 12 Years , tunning support high work load and consulting.
Linux Speaker & Trainer 

E-mail: Support[at]packetlove[dot]com
Website : https://golfreeze.packetlove.com
Nationality: Thai ,
Religion: Buddhism

สถานที่จัดงาน

Co Working Space ชื่อ : SYN HUB at Pantip Plaza, ชั้น 4 ที่พันธ์ทิพ พลาซ่า ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร Address: Pratunam, Room 4121, 4125, 4th floor Building, 604/3 Petchaburi Road, Rattchatavee, Bangkok 10400 Website สถานที่ : https://syn-hub.com/

การชำระเงิน

เปิดอบรมฟรีแก่บุคคลที่สนใจ 
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (องค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 )