หลักสูตรอบรม

หลักสูตรSales Co….เชิงรุก (อบรม 5 พ.ค. 64 )

05 พ.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
การสื่อสารประสานงานถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้ Sales Coordinator โดยส่วนใหญ่มักจะขาดทักษะด้านการสื่อสารประสานงานจนทำให้งานเกิดข้อผิดพลาดและส่งผลกระทบที...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 10 พ.ค. 64)

10 พ.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย ฟรี
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย ได้เรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อสร้างความสำเร็จใจงานขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 18 มิ.ย. 63)

18 มิ.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
นโยบายสินเชื่อ คือ สิ่งที่องค์กรของธุรกิจกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางกำหนดคุณสมบัติ ผู้ที่จะมาเป็นลูกหนี้การค้าซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเครดิตและ...
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

หลักสูตร Power of Communication (อบรม 5 พ.ค. 64)

05 พ.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ หัวใจสำคัญของ…. “การสื่อสารที่ทรงพลัง” มองเห็นถึงปัญหาและข้อผิดพลาดของก...
ลงทะเบียน
#อบรมพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ

หลักสูตร การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ (อบรม 14 พ.ค.64)

14 พ.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
นอกจากนั้นการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์นั้น ยังสามารถแทรกเข้าถึงได้ทุกวัยและทุกวงการอาชีพ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมเข้าถึงBrandสินค้าได้ง่ายขึ้น...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเชิงรุก (อบรม 21 พ.ค. 64)

21 พ.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กั...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร นักขาย 360 องศา (10 พ.ค. 64)

10 พ.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงานขาย ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์รอบทิศในการขาย เพื่อให้พนักงานขายสามารถเป็น นักขาย 360 องศา...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมืออาชีพ

24-25 เม.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท
เป็นหลักสูตรสอนสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในหน่วยงานหรือระหว่างพนักงานกับลูกค้า
ลงทะเบียน
#อบรมภาษาเพื่อธุรกิจ

เปิดประตู สู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ FIRST STEP TOWARDS MEDICAL DEVICE INDUSTRY

01 เม.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเข้าสู่การผลิตเครื่องมือแพทย์ และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ อัพเดทมาตรการกฎระเบียบ และการสนับสนุนที่เกี่ย...
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

คอร์ส Workshop2day รุ่นที่12

23-25 เม.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 15,900 บาท
รู้จริง ! ลุยจริง ! เห็นผลกำไรจริง ! และเรียนกับทรัพย์จริง ! \\
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารจัดการธุรกิจ

หลักสูตร Microsoft PowerPoint ขั้นสูง (PowerPoint Advance)

27 เม.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 3,200 บาท
หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint สามารถสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ได้อย่างสวยงาม และน่าสนใจแบบมืออาชีพ
ลงทะเบียน
#อบรมคอมพิวเตอร์/ไอที

หลักสูตร ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น (Basic Excel)

07 เม.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 2,800 บาท
โปรแกรม excel 2007 เป็นโปรแกรมชุด Microsoft office 2007 ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากในงานที่ต้องใช้ สูตรการคำนวณ และ ฟังก์ชั่น ใน excel
ลงทะเบียน
#อบรมคอมพิวเตอร์/ไอที
73 of 545 items : << 23456789101112 >>