หลักสูตรอบรม

No Banner to display

PDPA Implementation in Action เทคนิคการทำ PDPA ในองค์กรอย่างได้ผล

27 พ.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
หากท่านอบรมความรู้ PDPA แล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ้มต้น PDPA อย่างไร และไม่เคลียร์ว่าต้องทำอะไรบ้าง. ต้องไม่พลาดหลักสูตรนี้.!!!
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Energy Saving for Industry\" จัดการพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

24 พ.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย ฟรี
เทคโนโลยี Induction Heater ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

19 ม.ค. 2565
ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
สำหรับการบรรยายหลักสูตรนี้จะนำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ “การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน ซึ่งบริษัทเห็นว่าข้อมูลดังกล่า...
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

19 ม.ค. 2565
ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
สำหรับการบรรยายหลักสูตรนี้จะนำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ “การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน ซึ่งบริษัทเห็นว่าข้อมูลดังกล่า...
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

18-31 ม.ค. 2565
ค่าใช้จ่าย 50,000 บาท
เรียนรู้การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรตามหลักสากล การพิจารณาสี ความสะอาด การเจียระไน และน้ำหนัก
ลงทะเบียน
#อบรมอาชีพและช่องทางทำธุรกิจ

CHALLENGES OF PLASTIC PACKAGING 2022 : แนวโน้มโลกและความท้าทายของบรรจุภัณฑ์พลาสติก ปี 2022

11 พ.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท
หลักสูตรแนวโน้มบรรจุภัณฑ์เข้มข้นที่จะทำให้ผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก รู้ซึ้ง รู้ลึก ไม่ตกเทรนด์ อยู่รอดในวิกฤตการณ์ทั้งปัญหาโรคระบาด และปัญ...
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

BCG MODEL กับการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ

25 ต.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย ฟรี
หลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพ ผลักดันอุตสาหกรรมชีวภาพ นำไปสู่การยกระดับผู้ประกอบการและเกษตรกร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอ้อยและ...
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

การร่างแบบเครื่องประดับ

22-26 พ.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 20,000 บาท
กล่าวถึงหลักการเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการออกแบบและการสร้างทักษะการออกแบบเครื่องประดับด้วยการร่างแบบก่อนการออกแบบจริง
ลงทะเบียน
#อบรมอาชีพและช่องทางทำธุรกิจ

Red Flag 20 สัญญาณอันตรายในการบริหารงานที่ SMEs ต้องระวัง!!!!!

27 ต.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย 2,200 บาท
ด้วยประสบการณ์ตรงที่ให้คำปรึกษา ดูแลงานบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี มาตลอดกว่า 25 ปี มีกรณีศึกษาของ SMEs หลากหลายกิจการ เมื่อนำปัญหาต่าง ๆ มาวิเคราะห์แ...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารจัดการธุรกิจ

ERP กุญแจสำคัญ พลิกฟื้นธุรกิจหลังโควิด เครื่องมือการบริหารธุรกิจยุค Next Normal

28 ต.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย ฟรี
ซอฟต์แวร์ ERP ระบบบริหารธุรกิจ NEXcloud ERP webinar สัมมนาออนไลน์ พบกับผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ ที่จะมาแชร์ป...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารจัดการธุรกิจ

Safety Revolution

08 ต.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย ฟรี
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในองค์กรให้เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อป้องกั...
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

การจัดทำงบประมาณ

07 ต.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย ฟรี
การจัดทำงบประมาณ การเงิน
ลงทะเบียน
#อบรมการเงิน บัญชี และภาษี
61 of 594 items : << 1234567891011 >>