หลักสูตรอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม CTPAT P​ROGRAM MSC 2020 (ห้องเรียน Online)

29 มิ.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
หลักสูตร CTPAT Program ; Custom-Trade Partnership against Terrorism
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

หลักสูตรการฝึกอบรม CTPAT P​ROGRAM MSC 2020 (Online)

22 มิ.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
สำหรับผู้ผลิต ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการขนส่ง (Logistics) 
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

หลักสูตรการฝึกอบรม CTPAT Program MSC 2020 (Online)

22 มิ.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
หลักสูตรการฝึกอบรม CTPAT สำหรับผู้ผลิต ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

หลักสูตรอบรม FLEXIBLE PACKAGING FOR FOOD INDUSTRY รุ่น2

24 มิ.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
เรื่องของถุงพลาสติกที่พลาดไม่ได้ ธุรกิจและอุตสาหกรรมพลาสติกจะต้องเดินหน้าอย่างไร ??
ลงทะเบียน
#อบรมอาชีพและช่องทางทำธุรกิจ

หลักสูตรอบรมการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์พลาสติก

10 มิ.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ กล้าก้าวออกจากกรอบเดิมๆ ที่เคยมี ให้มาลองคิดหรือผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของตัวเองขึ้นมา สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เดิมที่...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

Re-design your life

13 พ.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สำหรับผู้ที่กำลังอยู่ในจุดที่สับสน เมื่อเจอปัญหา ไม่มั่นใจแนวทางชีวิต อยากออกแบบชีวิต ให้ถูกจริตและเหมาะกับตัวเอง
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารจัดการธุรกิจ

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA หลักสูตรเร่งรัดระยะสั้นด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

05 มิ.ย. - 14 ส.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย 37,500 บาท
เปลี่ยน “ความท้าทาย” ให้เป็น..โอกาส.. เพื่อเป็นผู้นําในทุกสถานการณ์
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารจัดการธุรกิจ

New normal to Next normal การตลาด SME ยุคใหม่ ปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอด

19 พ.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย ฟรี
เทคนิคทำเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ / แนวโน้มการตลาดออนไลน์ในปี 2021 / การตลาดเจาะลูกค้า แบบ Save cost / เครื่องมือ-ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะกับธุรกิจ / ...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารจัดการธุรกิจ

การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

08 มิ.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
สำหรับการบรรยายหลักสูตรนี้จะนำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ “การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน ซึ่งบริษัทเห็นว่าข้อมูลดังกล่า...
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

Update ความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 2564

27 พ.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย 900 บาท
ห้ามพลาด‼️ สำหรับนักบัญชีกับการ Update ความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 2564 ผ่าน Facebook LIVE Rerun
ลงทะเบียน
#อบรมการเงิน บัญชี และภาษี

แนวโน้มของเทคโนโลยีการผลิต ในอุตสาหกรรมพลาสติก 2021 TRENDS PLASTICS PROCESSING TECHNOLOGY 2021

27 เม.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 100 บาท
เผยแพร่แนวโน้มในการใช้เทคโนโลยีการผลิต มาช่วงปรับปรุงกระบวนการผลิตพลาสติก การใช้นวัตกรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น และแนวโน้...
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

Genius Academy Season3 กลับมาอีกครั้ง

26 เม.ย. - 03 ต.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย ฟรี
โครงการปั้นนักธุรกิจสู่ความเป็นอัจฉริยะที่รอคอย‼️
ลงทะเบียน
#อบรมอาชีพและช่องทางทำธุรกิจ
49 of 536 items : << 12345678910 >>