หลักสูตรอบรม

ฟรี!ออนไลน์ อบรบระบบบริหารการอนุรักษ์พลังงานเพื่อความยั่งยืน (ISO50001:2018)

12 พ.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย ฟรี
เรียนรู้ระบบบริหารด้านพลังงานเพื่อสร้างความยั่งยืนแห่งอนาคต
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารจัดการธุรกิจ

สัมมนา LEVEL UP อุตฯ ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยาง ด้วย IoT & Automation ในรูปแบบ Online!!!

15 ก.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย ฟรี
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม x สถาบันพลาสติก
ลงทะเบียน
#อบรมอาชีพและช่องทางทำธุรกิจ

เปิดอบรมผู้ประกอบการโรงแรมทั่วทุกภาค รุ่นที่ 20

12 มี.ค. - 06 ส.ค. 2565
ค่าใช้จ่าย 0 บาท
หลักสูตรที่จะให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมได้เข้าใจหลักการบริหารจัดการทุกภาคส่วนงาน เรียนรู้เทคนิคการบริหารรายได้ สร้างผู้กำไรอย่างต่อเนื่อง และเปิดม...
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

เปิดอบรม การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ สูตรสำเร็จการเปิดร้านอย่างมีระบบ

19 ก.พ. - 27 มี.ค. 2565
ค่าใช้จ่าย 0 บาท
หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจขั้นตอนการเปิดร้านอาหาร เริ่มจากแนวคิดการวางแผนธุรกิจไปจนถึงการปฏิบัติการและการควบคุมทุกภาคส่วนงานธุรกิจร้านอ...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารจัดการธุรกิจ

การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กรอย่างได้ผล (Skill Matrix Setting & Implementation)

21 ส.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท
ตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เป็นข้อมูลในที่ใช้สำหรับการบริหารกำลังคนในหลากหลายลักษณะ และเป็นที่นิยมจัดทำกันในองค์กรที่ใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพ IS...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด ฟรี!!

15-16 ก.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย ฟรี
แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาห...
ลงทะเบียน
#อบรมพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ

เตรียมความพร้อมบริหารจัดการ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA in Action)

14 ส.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท
ทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หรือกฎหมาย PDPA  ทำความเข้าใจแนวทางการเตรียมงานเพื่อรองรับกฎหมาย PDPA ...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารจัดการธุรกิจ

หลักสูตร Hotel General Managers

25-26 ก.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 6,900 บาท
เปิดกลยุทธ์และประสบการณ์ด้านการบริหารงานตามนโยบายภายในองค์กรให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กับผู้ทรงคุณวุฒิด้าน “Hotel General Managers Program”
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารจัดการธุรกิจ

หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน (AP100)

22-25 ส.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย 24,000 บาท
ตลาดอสังหาริมทรัพย์กับการประเมินค่าทรัพย์สินในปัจจุบัน
ลงทะเบียน
#อบรมกฎหมายธุรกิจ

หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด (RE142)

07-08 ก.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 12,000 บาท
พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินฉบับใหม่ และการโอนสาธารณูปโภค
ลงทะเบียน
#อบรมกฎหมายธุรกิจ

ดูงานโครงการอสังหาฯ เส้นตะวันออก EEC ชลบุรี-พัทยา-ศรีราชา (AP103)

08-09 พ.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
ศึกษาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม “อมตะซิตี้ ชลบุรี”
ลงทะเบียน
#อบรมกฎหมายธุรกิจ

หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)

08-10 ก.ย. 2564
ค่าใช้จ่าย 18,000 บาท
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น
ลงทะเบียน
#อบรมกฎหมายธุรกิจ
25 of 545 items : << 12345678 >>