ภาษีและรายจ่ายอะไร ? ที่ SMEs ต้องยื่นในแต่ละเดือน

ภาษีที่ SMEs ต้องยื่นในแต่ละเดือน นั้น มีอะไรบ้างน้า บทความนี้สำหรับท่านที่จดทะเบียนบริษัทแล้วหรือกำลังจะจดทะเบียนบริษัท จำเป็นอย่างมากที่ท่านต้องศึกษาไว้ว่ามีภาษีอะไรบ้างที่ต้องยื่น แล้วต้องยื่นแบบไหน หลัก ๆ แล้วภาษีที่บริษัทต้องยื่นเป็นประจำทุกเดือน ก็จะมี

1.การยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มด้วยกัน คือ

1.การหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำ เมื่อคำนวณเงินเดือนของพนักงานทั้งปีแล้วรายได้เข้าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี  บริษัทต้องยื่นแบบ ภงด.1 ให้กับพนักงาน

2.การหัก ณ ที่จ่าย บุคคลที่บริษัทจ้าง เช่น บริษัทจ้างนาย  กอไก่ ออกแบบเว็บไซต์ให้ บริษัทต้องทำการ หัก ณ ที่จ่าย นาย กอไก่ และยื่นแบบ ภงด.3 .ให้กับนาย กอไก่ ที่บริษัท หัก ณ ที่จ่ายไว้

3.การหัก ณ ที่จ่าย องค์กร  เช่น บริษัทเราไปจ้างบริษัท บี ออกแบบเว็บไซต์ให้ บริษัทเราต้องทำการ หัก ณ ที่จ่าย บริษัท บี และยื่นแบบ ภงด.53 ให้กับบริษัท บี ที่บริษัทเรา หัก ณ ที่จ่ายไว้

*** แบบ ภงด.ต่าง ๆ ต้องยื่นกับกรมสรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป  หรือถ้ายื่นผ่านออนไลน์ จะบกวเพิ่มเวลาไปอีกประมาณ 7 วัน

2.การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ที่เรียกอีกแบบ คือ ภพ.30 นั่นเอง  ซึ่งบริษัทที่ต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือน  โดยแบบ ภพ.30 ต้องยื่นไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ถึงแม้จะไม่มีรายการซื้อ-ขาย ก็ต้องยื่นแบบเปล่าทุกเดือน เช่นเดิมหากเรายื่นผ่านออนไลน์ ก็ยึดเวลาไปอีกประมาณ 7 วัน

3.ยื่นประกันสังคมให้พนักงาน การยื่นประกันสังคม สำหรับบริษัทที่มีการขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างแล้ว ทุกเดือนต้องจ่ายค่าประกันสังคม

*** รายการภาษีหลัก ๆ ที่ต้องยื่นทุกเดือน  ไม่ยากใช่ไหมล่ะคะ หากใครยังงง ๆ สงสัยอยู่  สามารถสมัครเรียนคอร์ส อบรมบัญชี ภาษี สำหรับผู้ประการ กันได้เลยน้า เจ้าของกิจการยุคใหม่  รู้บัญชี ภาษี ไว้ไม่เสียหลายจ้า