หลักสูตร Professional Sales Coordinator (อบรม 22 เม.ย. 63)
22 เม.ย. 2563
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

No Banner to display

หลักสูตร Professional Sales Coordinator (อบรม 22 เม.ย. 63)

22 เม.ย. 2563
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

เนื้อหาคอร์สเรียน

Professional Sales Coordinator

(Sales Support / Sales Administration)

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา 
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 


09.00 - 16.00 น.
22 เมษายน 2563
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

         กระบวนการขายขององค์กรไม่เพียงแต่จะต้องมีพนักงานขายที่ดีและเก่งเท่านั้น องค์กรนั้นยังจะมีหน่วยงานด้าน Sales Support และ Sales Administration ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหรือบุคคลที่สำคัญที่จะช่วยให้การขายประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น พนักงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration จะต้องเป็นผู้ที่ต้องเข้าใจกระบวนการทำงานหรือขั้นตอนการทำงานอย่างดี อีกทั้ง จะต้องสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

           หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน Sales Support และ Sales Administration ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน การแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งได้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานของหน่วยงานของตนเองอีกด้วย ว่ามีส่วนช่วยหรือสนับสนุนให้การขายประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงานของ Sales Support และ Sales Administration

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

 1. บทบาทและหน้าที่ของ Sales Support และ Sales Administration

  • การทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และ ฟันเฟืองของฝ่ายขาย

  • การทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย กรณีพนักงานขายไม่อยู่

 2. การบริหารจัดการเรื่อง สต็อคสินค้า

  • การแบ่งประเภทของสต๊อค

  • เทคนิคการจดจำสต๊อค

  • การบริหารสต๊อคอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. การรับ และ คีย์ออเดอร์ (Sales Order) เมื่อมีการสั่งซื้อ

  • การรับออเดอร์

  • การคีย์ออเดอร์

  • การตรวจทานออเดอร์

 4. การประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ

  • การประสานงานกับพนักงานขาย

  • การประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง และ คลังสินค้า

  • การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น บัญชี

 5. การแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ทั้งกับลูกค้า และ พนักงานในองค์กร

  • แก้ปัญหา เรื่อง สินค้า

  • แก้ปัญหา เรื่อง การจัดส่ง

  • แก้ปัญหา เรื่อง เอกสาร

 6. กิจกรรม: การแก้ปัญหา อย่างมีทักษะและลูกล่อลูกชน

 7. การจัดเตรียม และ การจัดเก็บเอกสารเพื่อสนับสนุนการขาย

 8. สรุปและตอบคำถาม

 

รายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8  

แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

เว็ปไซด์: www.hipotraining.co.th

อีเมล์: hipotraining@gmail.com

ไอดี ไลน์: hipotraining

เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/HIPOtraining

เกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

การชำระเงิน

ราคา 3,900.-บาท/ท่าน (ราคาก่อน Vat ก่อนหัก)