หลักสูตร สร้างโอกาสทางการตลาดอย่างเหนือชั้นด้วย PODCASTING (Create Superior Marketing Opportunities with PODCASTING)
08 มิ.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

หลักสูตร สร้างโอกาสทางการตลาดอย่างเหนือชั้นด้วย PODCASTING (Create Superior Marketing Opportunities with PODCASTING)

08 มิ.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

เนื้อหาคอร์สเรียน

สร้างโอกาสทางการตลาดอย่างเหนือชั้นด้วย PODCASTING

(Create Superior Marketing Opportunities with PODCASTING)

 

วิทยากร: อาจารย์สุเทพ โลหณุต

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และที่ปรึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์,

งานกราฟิก ในสถาบันฝึกอบรมชั้นนำทั่วประเทศ

 

8 มิถุนายน 2562

  09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

หลักการและเหคุผล

          การสร้างโอกาสทางการตลาดถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทางธุรกิจ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการตลาดยุคนี้จึงไม่สามารถเน้นการขายเป็นหัวใจหลักได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักพลิกแพลงผสมผสานการตลาดยุคใหม่ที่เน้นประสบการณ์และบริการมาจุดเป็นขาย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย

           โซเชียลมีเดียจึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกเชื่อมโยงและถูกนำไปใช้ แต่ใช่ว่าจะมีแต่ Facebook, IG, Twitter, LINE@ เท่านั้นที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เท่านั้น

          PODCASTING หรือการสร้างสถานีกระจายข่าวทั้งภาพและวิดีโอ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักการตลาดยุคใหม่ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าแถมยังสามารถใช้งานได้ทั้งระบบออนไลน์-ออฟไลน์ในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงเพิ่มจำนวนผู้ติดตามได้ง่ายกว่า และมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าสื่อโซเชียลทั่วไป ยิ่งใช้ผสมผสานกับทุกสื่อที่มีอยู่ยิ่งให้ผลลัพธ์แบบทวีคุณในการธุรกิจหรือองค์กรของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้สร้าง Audio & Video Books ได้อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเกิดทักษะความเข้าใจในการผลิตและเผยแพร่สื่อพอตแคสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการสื่อพอตแคสต์ได้ในต้นทุนที่ต่ำ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเพิ่มยอดขายและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้

 

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรม

 1. ผู้เข้ารับการอบรมควรมีความรู้การใช้สื่อทางด้านโซเชียลมีเดียมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็น LINE, LINE@, Twitter, Hi5, IG, Facebook เป็นต้น
 2. ผู้เข้ารับการอบรมควรมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการตลาดที่ตนเองรับผิดชอบและนำเสนอได้

 

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม

 1. เพิ่มพูนทักษะความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานพอตแคสต์มากยิ่งขึ้น
 2. การวิเคราะห์คู่แข่งจากประโยชน์การใช้งานพอตแคสต์
 3. การจัดทำงบประมาณด้านสื่อมีเดียพอตแคสต์
 4. การออกแบบตารางเวลาสำหรับการสร้างเนื้อหา
 5. การตั้งค่าฟีต RSS (Really Simple Syndication) หรือเพิ่มยอดผู้ติดตามทางการตลาด
 6. การสร้างและผลิตสื่อพอตแคสต์
 7. การปรับแต่งพอตแคสต์ของคุณให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดหรือองค์กร
 8. การเผยแพร่ข้อมูลแบบ Broad Catching
 9. การเลือกใช้โฮสติ้งสำหรับใช้งานพอตแคสต์
 10. การโปรโมทสื่อพอตแคสต์ร่วมกับการใช้งานโซเชียลมีเดียชนิดอื่นๆ

หัวข้อการอบรม

 1. พอตแคสต์กับวิธีสร้างโอกาสทางการตลาดคืออะไร และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สื่อนี้
 2. การปรับแต่งพอตแคสต์ตามสไตล์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
 3. การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานพอตแคสต์
 4. การสร้างปฏิทินหรือตารางเวลาในการสร้างเนื้อหาพอตแคสต์
 5. การวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดผ่านพอตแคสต์
 6. การจัดทำงบประมาณของสร้างพอตแคสต์
 7. การตั้งค่าสตูดิโอสำหรับพอตแคสต์
 8. การสร้างชิ้นงานเสียง และวิดีโอด้วยเทคนิคพอตแคสต์
 9. การแก้ไขพอตแคสต์ด้วยซอฟต์แวร์ Commercial และ Freeware
 10. การบีบอัดข้อมูลไฟล์พอตแคสต์ก่อนนำข้อมูลเพื่อเผยแพร่
 11. การเลือกใช้โฮสติ้งสำหรับพอตแคสต์
 12. การเพิ่มยอดผู้ติดตามผ่าน RSS
 13. การโปรโมทสื่อพอตแคสต์ร่วมกับโซเชียลมีเดียชนิดอื่นๆ
 14. เก็บตกต่อยอดไอเดียการใช้งานทางการตลาด

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม

 1. ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม SME, ธุรกิจ
 2. บุคลากร-เจ้าหน้าที่งานขายและการตลาด (ครอบคลุมทุกสายอาชีพ)
 3. ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาวิธีการบริหารจัดทำสื่อพอตแคสต์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด

 

 

ระดับการเรียนรู้: ระดับขั้นต้น - ระดับขั้นกลาง

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร: อาจารย์สุเทพ โลหณุต

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

การชำระเงิน

3,900 บาท ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%