หลักสูตร In - house Training
31 ธ.ค. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 0 บาท

No Banner to display

หลักสูตร In - house Training

31 ธ.ค. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 0 บาท
อบรม In-house Training

เนื้อหาคอร์สเรียน

ทางสถาบัน เทรนนิ่งเบย์ได้มีเปิด คอร์ส หลักสูตร In -house Training
ไม่ว่างจะเป็น คอร์ส ด้านการขายการตลาด การบริการ หัวหน้างาน และทักษะเฉพาะทางอื่นๆ
ซึ่งสอนโดยวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ที่ท่าน อาทิ
    - ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
    - อาจารย์สุพจน์  กฤษฎาธาร
    - ดร.พิพัฒนพล เพ็ชรเที่ยง
    - อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
    - อาจารย์ประภาภรภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
    - อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ
    - ดร. อิสรกุล  ถมังรักษ์สัตว์
    - ดร. สุรวงศ์  วัฒนกูล
และอื่นๆ อีกมากมาย

สนใจสามารถติดต่อสอบถามคอร์สอบรมในราคาพิเศษ
โทร. 086-336-2702  
Website : www.เทรนนิ่งเบย์.com

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์

สถานที่จัดงาน

อบรม In-house Training

การชำระเงิน

โทรสอบถามรายละเอียดค่าอบรม 086-336-2702