หลักสูตร  เทคนิคการปิดการขายและติดตามผลการขาย
14 มิ.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

หลักสูตร  เทคนิคการปิดการขายและติดตามผลการขาย

14 มิ.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

เนื้อหาคอร์สเรียน

 เทคนิคการปิดการขายและติดตามผลการขาย

                                                      

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 25 ปี

 

14 มิถุนายน 2562

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                                                                                                                                                                    

หลักการและเหตุผล

          “ถ้าจบไม่ได้ ก็ปิดการขายไม่ได้” การปิดการขายเป็นศิลปะและเทคนิค ที่สำคัญที่สุดในกระบวนการขาย เพราะหมายถึงผลสำเร็จของการขายทั้งปวง พนักงานขายถึงแม้จะมีความรู้ในสินค้า ในตัวลูกค้าขยันและมีศิลปะในการเสนอ ขายอย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าเขาปิดการขายไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเรียก เขาว่า“นักขายมืออาชีพ” เขาอาจเป็นได้แก่นักโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่ดีให้แก่บริษัทเท่านั้น

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้เทคนิคและจิตวิทยาในการปิดการขาย และการลาจาก ในรูปแบบต่างๆ

          2. เพื่อให้พนักงานขายมีทัศนคติที่ดีในการปิดการขาย

          3. เพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้เทคนิคในการทดสอบความพร้อมของลูกค้าก่อนการปิดการขาย กระบวนการ              ที่ต้องกระทำในการปิดการขาย วิธีขอใบสั่งซื้อแบบต่างๆ ตลอดจนการลาจาก และศิลปะในการที่ทำให้                        ลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำ

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

          1. จิตวิทยาเกี่ยวกับการปิดการขาย

                   •        แรงกระตุ้น เพื่อให้เกิดการขายต่อลูกค้า

                   •        เงื่อนไขทางอารมณ์ เมื่อลูกค้าต้องตัดสินใจ

                   •        การย้ำความมั่นใจ

                   •        จิตสำนึกต่อการปิดการขาย

                   •        เคล็ดลับ 4 ประการในการปิดการขาย

          2. สูตร “CLOSE EARLY AND OFTEN" (ปิดการขายบ่อยๆ และเร็ว ๆ)

                   •        วีดีโอ “เทคนิคการปิดการขาย"

          3. สูตร “ASK FOR TIIE ORDER" (การขอใบสั่งซื้อ)

                   •        WORKSHOP เรื่อง “สัญญาณซื้อ”และการใช้คำพูดเพื่อปิดการขาย

          4. DO & DON’T ในการปิดการขาย

                   • หลัก 3 ประการในการปิดการขายที่ดี

                   • 10 อย่า ในการปิดการขาย

                   • สูตร “GOD RLESS" (เทคนิคการลาจาก)

          5. Work Shop

          6. การติดตามผลการขาย

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

การชำระเงิน

3,900 บาท ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%