Customer Approach : Drive a Business Forward “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคนิคการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย”
27 พ.ย. 2563
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 4,900 บาท

No Banner to display

Customer Approach : Drive a Business Forward “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคนิคการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย”

27 พ.ย. 2563
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 4,900 บาท
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักการและเหตุผล

    การช่วงชิงโอกาสในทางธุรกิจท่ามกลางยุคข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้บริโภคคาดหวังต่อสินค้าและบริการที่สูงขึ้น องค์กรที่สามารถรับรู้ถึงการทำให้ผู้บริโภคคาดหวังต่อสินค้าและบริการที่สูงขึ้น องค์กรที่สามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้าได้รวดเร็วและแม่นยำ ย่อมมีโอกาสที่จะจับใจลูกค้าและช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้ทันท่วงที ธุรกิจที่ประสงค์จะขึ้นเป็นผู้นำทางการตลาดจำต้องมีเครื่องมือในการวิเคราะห์พัฒนาการของลูกค้า ซึ่งมีลักษณะความต้องการที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไป เพื่อคัดสรรรูปแบบกลยุทธ์ที่สามารถยิงตรงไปยังใจกลางความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างตรงจุด

 

Section 1 ความจำเป็นและที่มา

1. เหตุผลและความจำเป็นในการวิเคราะห์ “ความเปลี่ยนแปลง” ของลูกค้า และผู้บริโภคในภาพรวม

2. เทรนด์และรูปแบบของทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง 3. ความเปลี่ยนแปลงของลูกค้ากับการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ 360 องศา พร้อมกรณีตัวอย่าง

Section 2 การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง

4. การวิเคราะห์และจัดกลุ่มประเภทลูกค้า เพื่อรับมือกับ “ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน”อย่างเหมาะสม

- สาเหตุที่การเข้าถึงพฤติกรรมลูกค้าจึงมีความสำคัญอย่างสูงต่อธุรกิจ

- ข้อจำกัดของการแบ่งลูกค้าตามการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) และจัดแบ่งกลุ่มประเภท ที่ไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าในปัจจุบัน

- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของลูกค้าในยุคดิจิทัล

Section 3 เทคนิคการเข้าถึงลูกค้าอย่างตรงเป้าหมาย

5. เทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรม และค้นหาความต้องการของลูกค้า ให้สอดคล้องกับธุรกิจ

- การจัดทำ Customer Journey

- การกำหนด Customer Persona

- การวิเคราะห์และแก้ปัญหา Pain Points

- การนำเสนอกลยุทธ์ตาม Customer Journey Mapping

6. เทคนิคการบริหารและสร้างประสบการณ์เชิงบวกของลูกค้า สู่การเข้าถึงลูกค้าอย่างตรงเป้าหมาย

- การจัดทำ Customer Experience

- กลยุทธ์ในการบริหารประสบการณ์ลูกค้า

- การประยุกต์ใช้ Customer Experience เพื่อบริหารงานด้านการตลาด

7. เทคนิคในการเข้าถึง (Approach) กลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท ทำอย่างไรให้ได้ใจมาก่อน

- เทคนิคการสื่อสารเพื่อชนะใจลูกค้า

- เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งของลูกค้าแต่ละประเภท

- การกำหนดบทพูดขายในแต่ละสถานการณ์

8. การออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้าง Value ที่สูงสุด

Section 4 Case Study & Workshop

9. เข้าถึง 10 Lifestyle ตัวอย่างของลูกค้าที่ทุกองค์กรต้องเจอ !! พร้อม CASE STUDY

  > ลูกค้ารักสะดวก (Easiness)

  > ลูกค้านักวางแผน (Cautious Planner)

  > ลูกค้าใจร้อน (Short Temper)

  > ลูกค้าสายประหยัด (Economical)

  > ลูกค้าชอบความหลากหลาย (Diversity)

  > ลูกค้านักกิจกรรม (Activist)

  > ลูกค้านักทดลอง (Inspired Adventurer)

  > ลูกค้าเกาะกระแส (Trend Enthusiast)

  > ลูกค้านักดิจิทัล (Digital Enthusiast)

  > ลูกค้าภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty)

10. Workshop : การหาลูกค้าเป้าหมายที่ใช่ และสร้างเทคนิคการขายของตนเอง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- ฝ่ายขาย
- ฝ่ายการตลาด
- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า 
- ผู้ประกอบการ
- ผู้ที่สนใจ

รายละเอียด

Early Bird : จองอบรมสัมมนา ก่อนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ลดทันที 200 บาท ทุกที่นั่ง

- เข้าอบรมสัมมนา 2 ท่าน รับส่วนลดทันที 500 บาท

- เข้าอบรมสัมนา 3 ท่าน รับส่วนลดทันที 1,000 บาท

 

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกสารวารธรรมนิติ : 4,200 บาท บุคคลทั่วไป : 4,900 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/Customer-Approach3

เกี่ยวกับวิทยากร

รศ. ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

- อดีตผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเอกชนชั้นนำ

- อาจารย์วิชาการบริหารการตลาดชั้นสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง

- ที่ปรึกษาประธานกิตติคุณ ด้านความรู้สึก (Advisor to Chairman Emeritus for Feelings) บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

การชำระเงิน

ติดต่อจองสัมมนาได้ที่ : 02-555-0700 กด 1

หรือ คลิก https://bit.ly/Customer-Approach3