Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business สำนักงานไร้กระดาษในยุค 4.0 ครั้งที่ 6
14 ม.ค. 2563
    09.00-12.00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

No Banner to display

Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business สำนักงานไร้กระดาษในยุค 4.0 ครั้งที่ 6

14 ม.ค. 2563
    09.00-12.00 น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี
Microsoft อาคาร CRC Tower, All Seasons Place ชั้น 38 ห้องประชุม MPR 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร .

เนื้อหาคอร์สเรียน

สัมมนาฟรี!!
เมื่อประเทศไทยอยู่ในยุค 4.0 ภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เราจะเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
.
ขอเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business” ครั้งที่ 6 !!
.
โดย คุณไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ ผู้เชียวชาญการออกแบบและพัฒนาระบบงาน Paperless หรือ Workflow ให้แก่องค์กรชั้นนำ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในวงการไอที ผ่านงานบริษัทไอทีระดับโลก เช่น Microsoft และ HP
.
วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 – 12.00 น.
.
Microsoft อาคาร CRC Tower, All Seasons Place ชั้น 38 ห้องประชุม MPR 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
.
การสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้คุณได้รู้ถึงกระบวนการทำงานและรู้จัก Workflow Application มากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดการทำงานในรูปแบบ Paperless ที่จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงาน ลดการใช้กระดาษ ลดความผิดพลาด สร้างผลกำไรให้มากขึ้น
.
**ลงทะเบียนจำนวนจำกัด **
ลงทะเบียน : http://register.techconsbiz.com/

เกี่ยวกับวิทยากร

โดย คุณไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ ผู้เชียวชาญการออกแบบและพัฒนาระบบงาน Paperless หรือ Workflow ให้แก่องค์กรชั้นนำ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในวงการไอที ผ่านงานบริษัทไอทีระดับโลก เช่น Microsoft และ HP

สถานที่จัดงาน

Microsoft อาคาร CRC Tower, All Seasons Place ชั้น 38 ห้องประชุม MPR 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร .