การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์
09 ก.ค. 2563
    09.00-16.00 น น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

No Banner to display

การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์

09 ก.ค. 2563
    09.00-16.00 น น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
โรงแรมจัสมินซิตี้

เนื้อหาคอร์สเรียน

ในปัจจุบันกรมศุลกากรพัฒนาบทบาทและหน้าที่จากเดิมที่เน้นการจัดเก็บภาษีอากรจากสินค้าที่นำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรมาเป็นมุ่งเน้นที่จะพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศ อำนวยความสะดวกทางการค้าและปกป้องสังคม กรมศุลกากรจึงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจในการจัดเก็บภาษีอากรจากการนำสินค้าเข้าและส่งออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส อาทิ การแก้ไขกฎหมายศุลกากรที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ การปรับปรุงระบบการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการนำเอาเทคโนโลยีด้านการควบคุมทางศุลกากรมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อปกป้องสังคมจากสินค้าที่ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบพิธีการศุลกากร และระบบการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่กรมศุลกากรปรับปรุงใหม่ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาการอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา

 1. กฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก
 2. ภาษีอากรในการนำเข้า-ส่งออก เช่น

2.1 อากรศุลกากร

2.2 ภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น

2.3 อากรชั่วคราวและอากรพิเศษตามมาตราการ AD , Safeguard

2.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. ของต้องห้าม ของต้องกำกัด ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสินค้าควบคุม
 2. การผ่านแดน – ถ่ายลำ 
 3. พิธีการศุลกากรนำเข้าในระบบอิเล็คทรอนิกส์
 4. การประเมินอากรศุลกากร ราคาศุลกากร พิกัดอัตราอากร
 5. การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12
 6. การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 14 (FTA)
 7. การวางประกัน การอุทธรณ์การประเมินอากร
 8. เงินเพิ่ม ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ
 9. พิธีการศุลกากรส่งออกในระบบอิเล็คทรอนิกส์
 10. การส่งของออกแล้วจะนำกลับเข้ามาภายหลัง (ใบสุทธินำกลับ)
 11. ปัญหา ข้อควรระวังในการนำเข้า-ส่งออก

รายละเอียด

พิเศษ ! Promotion ราคาเดียว เพียง 3,500 บาท

 

เกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมินซิตี้

การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา เลขที่ 029-7110496

ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330

พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2 ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)

 

กรณีหัก ณ ที่จ่าย ให้นำไปให้ในวันที่จัดอบรม หรือส่งไปรษณีย์

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510