Modern Warehouse Management การบริหารจัดการคลังสินค้าทันสมัย
03 ธ.ค. 2562
    09.00-16.00 น น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

No Banner to display

Modern Warehouse Management การบริหารจัดการคลังสินค้าทันสมัย

03 ธ.ค. 2562
    09.00-16.00 น น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
Gold Orchid Bangkok Hotel ถนนวิภาวดีรังสิต-แยกสุทธิสาร

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักสูตร       Modern Warehouse Management การบริหารจัดการคลังสินค้า

วันที่ 3 ธันวาคม  2562

เวลา 09.00-16.00 น.

Gold Orchid Bangkok Hotel ถนนวิภาวดีรังสิต-แยกสุทธิสาร

ทำไมเราต้องมีความรู้ในคอร์สนี้

ต้นทุนทางด้านลอจิสติกส์ซึ่งประกอบไปด้วยการบริหารคลังสินค้าและการจัดส่งเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อชิงความได้เปรียบ เนื่องจากต้นทุนดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 5-50 % เมื่อเทียบกับยอดขาย ดังนั้นเราจึงต้องบริหารจัดการสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อลดและควบคุมให้ต่ำที่สุดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

ในคอร์สนี้ท่านจะได้ศึกษาระบบการจัดการของบริษัทชั้นนำรวมทั้งเทคโนโลยี่ใหม่ๆที่บริษัทชั้นนำของโลกและบริษัทชั้นนำในประเทศไทยใช้บริหารจัดการ ประโยชน์ที่ได้รับได้แก่ วิธีการลดสินค้าคงคลัง การรับและการส่งสินค้าให้เป็น FIFO อย่างได้ผล การบริหารจัดการจำนวนแรงงาน การวัดผลงานของแรงงาน การจัดออร์เดอร์ชนิดต่างทั้งแบบ Break Case และ Full Case ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและอื่นๆอีกมากมาย ความรู้ต่างๆเหล่านี้ท่านสามารถนำมาปรับใช้กับสิ่งที่ท่านทำอยู่ได้ในทันทีและเตรียมไว้ใช้ได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ

 •  

· ได้รับความรู้และหลักการในการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบทั่วไปเปรียบเทียบกับระบบสมัยใหม่ Warehouse Management System (WMS) พร้อมการวิเคราะห์ประเมินข้อดีข้อเสียในการปรับใช้ด้วยประสบการณ์จริงของวิทยากร ทำให้ไปปรับใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในคลังสินค้าได้ทันที โดยไม่ต้องลองผิดลองถูก ซึ่งจะครอบคลุมงานดังนี้

· เรียนรู้ระบบการทำงานหลัก 7 งานในคลังสินค้าตั้งแต่

   1. การควบคุมปริมาณการสั่งวัตถุดิบ /หรือ สั่งสินค้าทั้งใหม่และที่ ขายอยู่ประจำ ข้อตกลงกับ Supplier
   2. การรับสินค้า
   3. การจัดเก็บสินค้า
   4. การบริหารจัดการการจัดออร์เดอร์ทั้งแบบ Break Case และ Full Case
   5. การเติมสินค้า
   6. การตรวจนับความถูกต้องของออร์เดอร์
   7. การจัดส่ง

· เรียนรู้หลักการบริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ การขยายกำลังความสามารถการจัดเก็บสินค้าทั้งแบบเพิ่มพื้นที่และการไม่เพิ่มพื้นที่ การเพิ่มการจัดเก็บในช่วงสินค้าขายดีเช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ

· เรียนรู้เทคนิคการจัดออร์เดอร์ปริมาณได้อย่างรวดเร็ว

· เรียนรู้เทคนิคการลดปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่าย

· เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการลดค่าขนส่งในธุรกิจต่างๆ

· การบริหารให้มีพนักงานเพียงพออยู่ตลอดเวลา

· เรียนรู้เรื่องราวทั้งหมดพร้อมตัวอย่างจากการทำงานจริงเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ต้องลองผิดลองถูก

 

เนื้อหาการอบรม

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

09:00 - 16:00

 • เทคนิคในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในกิจกรรมต่างๆทั้งระบบธรรมดาและระบบ Warehouse Management System (WMS) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  - Barcode , Barcode Reader, RF (Radio Frequency System), RF Access Point, Handheld Scanner
  RF Monitor on Lift Truck, Picking Conveyor Line, Automatic Carton Forming, Automatic Carton Sealer
 • การนำวิธีทำงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัทชั้นนำทั้งภายในและต่างประเทศ (สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฯ) มาถ่ายทอดอย่างไม่ปิดบัง (Best Practices Sharing)
 • รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ 7 งานหลักในคลังสินค้าและสิ่งที่ต้องทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์

1. การสั่งสินค้าให้พอเหมาะ

2. Receiving การรับสินค้า รับให้เร็ว เช็คความถูกให้ครบถ้วน

3. Putaway การจัดเก็บ การเก็บให้เร็ว การวางสินค้าในตำแหน่งที่ดี Automatic Stock Locator Recommendation, Automatic Stock Discrepancy Warning Replenishment

4. การเติมสินค้า เติมสินค้าให้เร็วในการจัดออร์เดอร์ ในเวลาที่ต้องการ

5. Picking การจัดออร์เดอร์ จัดให้เร็ว จัดให้ครบ ด้วยวิธีต่างๆ

- ระบบ Manual
- ระบบ Semi-Manual (With Scanner)
- ระบบ Voice Order Picking (หยิบเต็มกล่อง-Full Case)
- ระบบ Pick to Light (หยิบสินค้าหลายอย่างใส่กล่องเดียว-Break Case)
- ระบบ Put to Light หยิบสินค้าหลายอย่างใส่กล่องเดียว-Break Case)

- Order Checking การตรวจสอบความถูกต้องของการจัดออร์เดอร์
- ระบบ Manual
- ระบบ Scanner
- ระบบ Check Weigher by Product Weight

6. Order Completion Checking before Loading (Checker) ตรวจออร์เดอร์ก่อนขึ้นรถ

7. Transportation ส่งให้ได้ต้นทุนต่ำสุด ส่งให้เร็ว เสียหายน้อย Volume Calculation for Optimal Loading ขึ้นของให้เต็มคันด้วยการคำนวณปริมาตร

 • การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ(กรณีศึกษาและBest Practices Sharing จากการทำงานจริงของวิทยากร)ถามตอบ อภิปรายเพื่อเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติม

· การสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

· เพิ่มพื้นที่จัดเก็บด้วย Very Narrow หรือ Narrow Aisle Racking System

· หลักการทำงานให้เป็นระบบ

· การจัดกลุ่มสินค้าในคลังสินค้าและจัดเก็บปริมาณสินค้าให้ได้ Optimal Stock Level

· การบริหารจัดการเพื่อลดปริมาณสินค้า Slow Moving และ Dead Stock

· การวัดผลการดำเนินงานของการจัดการคลังสินค้าด้วย KPI ที่ครอบคลุม

· การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Cross Docking

· การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารคลังสินค้า

· ระบบเตือนเพื่อป้องกันไม่ให้ผลงานตกลงนานเกินไป

· การบริหารเพื่ดการลดค่าขนส่ง

· การอบรมพนักงานทั้งใหม่และเก่าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

· หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Lean Six Sigma

· การควบคุมการลางานของพนักงาน

· การสื่อสารให้หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา

· การวัดผลและการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

· Daily – Monthly Report ที่สมบูรณ์แบบ

· บริหาร KPI ของคลังสินค้าอย่างถูกต้อง

 • ปิดการสัมมนา

รายละเอียด

อัตราค่าสัมมนา/ท่าน

(รวมค่าวิทยากร เอกสารการอบรม อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค 2 มื้อแล้ว)

ราคา บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

Early Bird สมัครและชำระค่าอบรมล่วงหน้า ท่านละ 3,500 บาท

สมัคร 3 ท่านๆ ละ 3,300 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%)

เกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์สมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์

สถานที่จัดงาน

Gold Orchid Bangkok Hotel ถนนวิภาวดีรังสิต-แยกสุทธิสาร

การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา เลขที่ 029-7110496

ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330

พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2 ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)

 

กรณีหัก ณ ที่จ่าย ให้นำไปให้ในวันที่จัดอบรม หรือส่งไปรษณีย์

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510