หลักสูตร “INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
30 ก.ค. 2563
    09.00-16.00 น น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

No Banner to display

หลักสูตร “INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

30 ก.ค. 2563
    09.00-16.00 น น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักสูตร “INCOTERMS ® 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ)”

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 /  วันที่ 26 สิงหาคม 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 /  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท  ซอย 23

The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2020 (ปี 2563)

ใน INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอมที่ทำการยกเลิก และมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฏเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน

กฏเกณฑ์ใหม่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศ ในทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

เนื้อหาการอบรม

หัวข้ออบรม

เวลา

เนื้อหา

09.00 – 10.30 น.

 • ความหมายและความสำคัญของ INCOTERMS ต่อการค้า
 • ทำไม INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE(ICC),ต้องเปลี่ยน INCOTERMS 2010 มาเป็น INCOTERMS 2020
 • เหตุผลในการยกเลิก DAT,ของ INCOTERMS 2010
 • ใช้ เทอมอะไร มาแทน เทอมที่ยกเลิก
 • แนวทางในการเลือกใช้ INCOTERMS ที่เหมาะสม

10.30 – 10.45 น.

พัก

10.45 – 12.00 น.

 • INCOTERMS 2010 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จาก 11 เทอม เปรียบเทียบกับ INCOTERMS 2020 ก็มี 11 เทอม แบ่งได้ 2 กลุ่มเช่นกัน
 • มีเทอมอะไรบ้างใน INCOTERMS 2020 การใช้ควรระบุอย่างไรถึงจะสมบูรณ์
 • Incoterms ® 2020 มี 11เทอม อะไรบ้าง
 • ข้อควรระวังข้อบังคับในแต่ละเทอมนั้นขัดต่อกฏระเบียบของศุลกากรหรือไม่อย่างไร
   

12.00 – 13.00 น.

 • พักเที่ยง

13.00 – 14.30 น.

 • ภาระหน้าที่  ของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง11 เทอมที่ต้องรับผิดชอบ
 • ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญสุด ในแต่ละข้อตกลงจนครบทั้ง 11 เทอม
 • Critical Points และการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยง

 

14.30 – 14.45 น.

 • พัก

14.45 – 16.00 น.

 • กฏระเบียบและภาระพิธีการศุลกากร เกียวข้องกับ INCOTERMS
 • ภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ มูลค่าเอาประกัน ในเทอม CIF และ CIP
 • การใช้ INCOTERMS Rules ในเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ
 • ตัวอย่างกรณีศึกษา/คำพิพากษาที่เกี่ยวกับ INCOTERMS

 

 • ถาม – ตอบ

รายละเอียด

อัตราค่าสัมมนา/ท่าน

(รวมค่าวิทยากร เอกสารการอบรม อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค 2 มื้อแล้ว)

ราคา บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

Early Bird  ท่านละ 3,500 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%)

เกี่ยวกับวิทยากร

อ.วัชระ ปิยะพงษ์

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

การชำระเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

 1. ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
  หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)

เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

 1. โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการ