ชิงความได้เปรียบในการขายด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด
20 มี.ค. 2563
    09.00-16.00 น น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

No Banner to display

ชิงความได้เปรียบในการขายด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด

20 มี.ค. 2563
    09.00-16.00 น น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
โรงแรมโกลด์ออร์คิด

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักสูตร: ชิงความได้เปรียบในการขายด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด

วันที่ 20 มีนาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโกดล์ออร์คิด

โดย อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

 

การขายจะประสบความสำเร็จได้ จุดเริ่มต้น ต้องมาจาก"การกระตุ้นการรับรู้" โดยการตลาด

เพื่อสร้างการจดจำ สนใจและการระลึกถึงดังนั้น เมื่อพนักงานขายพบกับลูกค้าหรือผู้ม่งหวัง/ผู้สนใจ ก็จะสามารถใช้ทักษะการขายให้ผสมผสานกับการตลาดที่มีอยู่เป็น"ตัวกระตุ้น" ความสนใจ หรือ ความฉงน เพื่อให้ลูกค้า เปิดโอกาสให้เราได้นำเสนอสินค้าจนนำไปสู่ "การสั่งซื้อ" ในที่สุด ซึ่งคือจุดมุ่งหมายของงานขายที่ประสบความสำเร็จนั่นเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. . นำหลักการ"การตลาด" ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. . เพิ่มอัตราการขายได้ โดยใช้ "การตลาดผสานกับการขาย"

หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น.

 1. . การตลาดกับการขาย : ฟันเฟื่องของความเกี่ยวเนืองทางธุรกิจ
 2. . เหตุผลที่ควรรู้ : พนักงานขายได้ประโยชน์อะไรจากการรู้เรื่องการตลาด
 3. . การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (Marketing Mix)

3.1 สร้างความสำเร็จทางการตลาดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

3.2 เทคนิคการตั้งราคาให้ขายได้ดี

3.3 บริหารช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

3.4 การส่งเสริมการตลาดที่สร้างยอดขายให้พุ่งแรง เช่น

 • การตลาดแบบกองโจร (Guerrilla Marketing)
 • การตลาดแบบบอกต่อ (World of Mouth)
 • IMC : Integrated Marketing
 • CRM : Customer Relationship Marketing
 • CEM : Customer Experiential Marketing
 • CSR : Corporate Social Responsibility
 • CI : Customer Insight

รับจำนวน  20  ท่าน

ค่าอบรม ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

พนักงานฝ่าย ขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายผลิตภัณฑ์  หรือผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาการอบรม

 

 

รายละเอียด

วิธีการชำระเงิน

         เช็คสั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

         โอนเงินเข้าบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ   บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-2458238  

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัคร,

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

สอบถามและสำรองที่นั่งติดต่อ :

คุณอรัญญา(ตุ้ม)  Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True)

 E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com www.ptstraining.in.th

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร อ.พรเทพ ฉันทนาวี

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด

การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

         เช็คสั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

         โอนเงินเข้าบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ 

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-2458238  Fax Payin.02-9030080 ext. 9330 

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัคร,

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)