หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT
06 มี.ค. 2563
    10:00-17:00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

No Banner to display

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT

06 มี.ค. 2563
    10:00-17:00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
สถานที่ฝึกอบรม SCG Experience (เลียบด่วนรามอินทรา)

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักสูตร C-TPAT Program ; Custom-Trade Partnership against Terrorism    

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตร C-TPAT Program ; Custom-Trade Partnership against Terrorism    

เนื้อหาการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย 
- C-TPAT เบื้องต้นและวัตถุประสงค์ของ Program  
- การเข้าร่วมโครงการและยื่นขอรับรอง  
- หลักปฏิบัติของ C-TPAT เน้นที่ Risk  
- การประเมินความเสี่ยงตามหลักการของ CBP ทั้งหมด 5 ขั้นตอน  
- การปรับระบบการจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยง และการ Follow must  
•    การตรวจสอบประวัติภูมิหลังของคู่ค้า (Business partner requirements)  
•    ความปลอดภัยของตู้คอนเทนเนอร์และรถบรรทุก (Container and Trailer security)  
•    การควบคุมการเข้าออกทางกายภาพ (Physical access control)  
•    ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal security)  
•    ระเบียบปฏิบัติของความปลอดภัย (Procedure security)  
•    ความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical security)  
•    ความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information technology security)  
•    การฝึกอบรมและการสร้างสำนึกในเรื่อง Security  
- กระบวนการตรวจสอบโดยศุลกากรสหรัฐอเมริกา  
- มาตรฐานอ้างอิงในการ Seal ตู้ Container ISO 17712  
- การดูแลสภาพความเสี่ยง เพื่อป้องกันการ Disqualify  


 

รายละเอียด


หัวข้อในการบรรยาย 
- C-TPAT เบื้องต้นและวัตถุประสงค์ของ Program  
- การเข้าร่วมโครงการและยื่นขอรับรอง  
- หลักปฏิบัติของ C-TPAT เน้นที่ Risk  
- การประเมินความเสี่ยงตามหลักการของ CBP ทั้งหมด 5 ขั้นตอน  
- การปรับระบบการจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยง และการ Follow must  
•    การตรวจสอบประวัติภูมิหลังของคู่ค้า (Business partner requirements)  
•    ความปลอดภัยของตู้คอนเทนเนอร์และรถบรรทุก (Container and Trailer security)  
•    การควบคุมการเข้าออกทางกายภาพ (Physical access control)  
•    ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal security)  
•    ระเบียบปฏิบัติของความปลอดภัย (Procedure security)  
•    ความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical security)  
•    ความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information technology security)  
•    การฝึกอบรมและการสร้างสำนึกในเรื่อง Security  
- กระบวนการตรวจสอบโดยศุลกากรสหรัฐอเมริกา  
- มาตรฐานอ้างอิงในการ Seal ตู้ Container ISO 17712  
- การดูแลสภาพความเสี่ยง เพื่อป้องกันการ Disqualify  


เกี่ยวกับวิทยากร

คุณอุเทน  เข้มขัน
โดยวิทยากรและที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์โดยตรง

สถานที่จัดงาน

สถานที่ฝึกอบรม SCG Experience (เลียบด่วนรามอินทรา)

การชำระเงิน

บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 187 408 6844 สะสมทรัพย์  สาขารามอินทรา