หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT P​ROGRAM New Version!!! (ห้องเรียน conference)
05 มิ.ย. 2563
    09:00-16:30 น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

No Banner to display

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT P​ROGRAM New Version!!! (ห้องเรียน conference)

05 มิ.ย. 2563
    09:00-16:30 น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
ห้องเรียน conference การอบรมรูปแบบนี้ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วม สื่อสาร โต้ตอบและแบ่งปันข้อคิดเห็นกันได้

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักสูตร C-TPAT Program ; Custom-Trade Partnership against Terrorism 
ห้องเรียน conference การอบรมรูปแบบนี้ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วม สื่อสาร โต้ตอบและแบ่งปันข้อคิดเห็นกันได้   

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตร C-TPAT Program ; Custom-Trade Partnership against Terrorism 
ห้องเรียน conference การอบรมรูปแบบนี้ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วม สื่อสาร โต้ตอบและแบ่งปันข้อคิดเห็นกันได้   

 

เนื้อหาการอบรม

Minimum Security Criteria ของ C-TPAT Program 
ได้มีการปรับข้อกำหนดใหม่จากเดิม 8 ข้อ เป็น 12 ข้อ
- Security Vision & Responsibility (New)
- Risk assessment (New)
- Cybersecurity (New) 
- Agricultural Security (New)


หัวข้อในการบรรยาย 
- C-TPAT เบื้องต้นและวัตถุประสงค์ของ Program  
- การเข้าร่วมโครงการและยื่นขอรับรอง  
- หลักปฏิบัติของ C-TPAT เน้นที่ Risk  
- การประเมินความเสี่ยงตามหลักการของ CBP ทั้งหมด 5 ขั้นตอน  
- การปรับระบบการจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยง และการ Follow must  
•    การตรวจสอบประวัติภูมิหลังของคู่ค้า (Business partner requirements)  
•    ความปลอดภัยของตู้คอนเทนเนอร์และรถบรรทุก (Container and Trailer security)  
•    การควบคุมการเข้าออกทางกายภาพ (Physical access control)  
•    ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal security)  
•    ระเบียบปฏิบัติของความปลอดภัย (Procedure security)  
•    ความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical security)  
•    ความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information technology security)  
•    การฝึกอบรมและการสร้างสำนึกในเรื่อง Security  
- กระบวนการตรวจสอบโดยศุลกากรสหรัฐอเมริกา  
- มาตรฐานอ้างอิงในการ Seal ตู้ Container ISO 17712  
- การดูแลสภาพความเสี่ยง เพื่อป้องกันการ Disqualify  

รายละเอียด

หลักสูตร C-TPAT Program ; Custom-Trade Partnership against Terrorism 
ห้องเรียน conference การอบรมรูปแบบนี้ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วม สื่อสาร โต้ตอบและแบ่งปันข้อคิดเห็นกันได้   

 

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณอุเทน  เข้มขัน
โดยวิทยากรและที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์โดยตรง

สถานที่จัดงาน

ห้องเรียน conference การอบรมรูปแบบนี้ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วม สื่อสาร โต้ตอบและแบ่งปันข้อคิดเห็นกันได้

การชำระเงิน

บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 187 408 6844 สะสมทรัพย์  สาขารามอินทรา