หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT P​ROGRAM New Version (classroom)
04 มิ.ย. 2563
    09:00-16:30 น.
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

No Banner to display

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT P​ROGRAM New Version (classroom)

04 มิ.ย. 2563
    09:00-16:30 น.
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
scg experience (เลียบทางด่วนเอกมัย - รามอินทรา)

เนื้อหาคอร์สเรียน

หัวข้อในการบรรยาย 
- C-TPAT เบื้องต้นและวัตถุประสงค์ของ Program  
- การเข้าร่วมโครงการและยื่นขอรับรอง  
- หลักปฏิบัติของ C-TPAT เน้นที่ Risk  
- การประเมินความเสี่ยงตามหลักการของ CBP ทั้งหมด 5 ขั้นตอน  
- การปรับระบบการจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยง และการ Follow must  
•    การตรวจสอบประวัติภูมิหลังของคู่ค้า (Business partner requirements)  
•    ความปลอดภัยของตู้คอนเทนเนอร์และรถบรรทุก (Container and Trailer security)  
•    การควบคุมการเข้าออกทางกายภาพ (Physical access control)  
•    ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal security)  
•    ระเบียบปฏิบัติของความปลอดภัย (Procedure security)  
•    ความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical security)  
•    ความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information technology security)  
•    การฝึกอบรมและการสร้างสำนึกในเรื่อง Security  
- กระบวนการตรวจสอบโดยศุลกากรสหรัฐอเมริกา  
- มาตรฐานอ้างอิงในการ Seal ตู้ Container ISO 17712  
- การดูแลสภาพความเสี่ยง เพื่อป้องกันการ Disqualify  

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตร C-TPAT Program ; Custom-Trade Partnership against Terrorism 
ห้องเรียน conference การอบรมรูปแบบนี้ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วม สื่อสาร โต้ตอบและแบ่งปันข้อคิดเห็นกันได้   

 

เนื้อหาการอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT 

ห้องเรียน conference การอบรมรูปแบบนี้ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วม

สื่อสาร โต้ตอบและแบ่งปันข้อคิดเห็นกันได้   


สำหรับผู้ผลิต ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการขนส่ง (Logistics) 
ผู้ดำเนินพิธีกรรมสินค้าจากศุลกากร (Shipping) 
บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทขนส่งทางเรือ ทางอากาศ

รายละเอียด

หลักสูตร C-TPAT Program ; Custom-Trade Partnership against Terrorism 
ห้องเรียน conference การอบรมรูปแบบนี้ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วม สื่อสาร โต้ตอบและแบ่งปันข้อคิดเห็นกันได้   

 

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณอุเทน  เข้มขัน
โดยวิทยากรและที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์โดยตรง

สถานที่จัดงาน

scg experience (เลียบทางด่วนเอกมัย - รามอินทรา)

การชำระเงิน

บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 187 408 6844 สะสมทรัพย์  สาขารามอินทรา