หลักสูตรการฝึกอบรม internal audit ISO 9001:2015
17 ธ.ค. 2562
    10:00-17:00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

No Banner to display

หลักสูตรการฝึกอบรม internal audit ISO 9001:2015

17 ธ.ค. 2562
    10:00-17:00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
สถานที่ฝึกอบรม SCG Experience (เลียบด่วนรามอินทรา)

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักสูตรการฝึกอบรม internal audit ISO 9001:2015 มาตรฐานการจัดการอย่างมีคุณภาพ (Quality management system)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตรการฝึกอบรม internal audit ISO 9001:2015

มาตรฐานการจัดการอย่างมีคุณภาพ (Quality management system)

เนื้อหาการอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม internal audit ISO 9001:2015

มาตรฐานการจัดการอย่างมีคุณภาพ (Quality management system)

รายละเอียด

หลักสูตรการฝึกอบรม internal audit ISO 9001:2015

มาตรฐานการจัดการอย่างมีคุณภาพ (Quality management system)

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณอุเทน  เข้มขัน
โดยวิทยากรและที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์โดยตรง

สถานที่จัดงาน

สถานที่ฝึกอบรม SCG Experience (เลียบด่วนรามอินทรา)

การชำระเงิน

บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 187 408 6844 สะสมทรัพย์  สาขารามอินทรา