หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT 
21 ก.พ. 2563
    10:00-17:00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

No Banner to display

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT 

21 ก.พ. 2563
    10:00-17:00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
สถานที่ฝึกอบรม SCG Experience (เลียบด่วนรามอินทรา)

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT 
สำหรับผู้ผลิต ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการขนส่ง (Logistics) 
ผู้ดำเนินพิธีกรรมสินค้าจากศุลกากร (Shipping) 
บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทขนส่งทางเรือ ทางอากาศ


สถานที่ฝึกอบรม SCG Experience (เลียบด่วนรามอินทรา)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เวลา 1000-1700


ราคาค่าฝึกอบรม 3,500 บาทต่อท่าน    (ไม่รวม Vat)
(ชำระเงินล่วงหน้า 7 วันก่อนฝึกอบรม)

 


วิทยากร คุณอุเทน   เข้มขัน
ที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์โดยตรง


☎️: ติดต่อ
คุณฤทัยพัชร์ ใจชอบ
โทร: 095-882-4173, 084-021-9403
email: supaporn@qmlcorp.com
QML CORPORATION CO., LTD.
 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT 


สำหรับผู้ผลิต ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการขนส่ง (Logistics) 
ผู้ดำเนินพิธีกรรมสินค้าจากศุลกากร (Shipping) 
บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทขนส่งทางเรือ ทางอากาศ

เนื้อหาการอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT 


สำหรับผู้ผลิต ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการขนส่ง (Logistics) 
ผู้ดำเนินพิธีกรรมสินค้าจากศุลกากร (Shipping) 
บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทขนส่งทางเรือ ทางอากาศ

รายละเอียด

หัวข้อในการบรรยาย

- C-TPAT เบื้องต้นและวัตถุประสงค์ของ Program

- การเข้าร่วมโครงการและยื่นขอรับรอง

- หลักปฏิบัติของ C-TPAT เน้นที่ Risk

- การประเมินความเสี่ยงตามหลักการของ CBP ทั้งหมด 5 ขั้นตอน

- การปรับระบบการจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยง และการ Follow must

  • การตรวจสอบประวัติภูมิหลังของคู่ค้า (Business partner requirements)
  • ความปลอดภัยของตู้คอนเทนเนอร์และรถบรรทุก (Container and Trailer security)
  • การควบคุมการเข้าออกทางกายภาพ (Physical access control)
  • ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal security)
  • ระเบียบปฏิบัติของความปลอดภัย (Procedure security)
  • ความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical security)
  • ความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information technology security)
  • การฝึกอบรมและการสร้างสำนึกในเรื่อง Security

- กระบวนการตรวจสอบโดยศุลกากรสหรัฐอเมริกา

                 - มาตรฐานอ้างอิงในการ Seal ตู้ Container ISO 17712

                 - การดูแลสภาพความเสี่ยง เพื่อป้องกันการ Disqualify

 

เกี่ยวกับวิทยากร

  คุณอุเทน  เข้มขัน
โดยวิทยากรและที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์โดยตรง

สถานที่จัดงาน

สถานที่ฝึกอบรม SCG Experience (เลียบด่วนรามอินทรา)

การชำระเงิน

บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 187 408 6844 สะสมทรัพย์  สาขารามอินทรา