หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT
23 ธ.ค. 2562
    1000-1700 น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

No Banner to display

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT

23 ธ.ค. 2562
    1000-1700 น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
สถานที่ฝึกอบรม SCG Experience (เลียบด่วนรามอินทรา)

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT สำหรับผู้ผลิต ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ผู้จัดการขนส่ง (Logistics) 
ผู้ดำเนินพิธีกรรมสินค้าจากศุลกากร (Shipping)

บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทขนส่งทางเรือ ทางอากาศ

 

สถานที่ฝึกอบรม SCG Experience (เลียบด่วนรามอินทรา)
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 1000-1700

 

ราคาค่าฝึกอบรม 3,500 บาทต่อท่าน (ไม่รวม Vat)
(ชำระเงินล่วงหน้า 7 วันก่อนฝึกอบรม)
โดยวิทยากรและที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์โดยตรง

 

 

☎️: ติดต่อ
คุณฤทัยพัชร์ ใจชอบ
โทร: 095-882-4173, 084-021-9403
mail: supaporn@qmlcorp.com
QML CORPORATION CO., LTD.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

C-TPAT Program การฝึกอบรมให้กับพนักงาน ให้เข้าใจในเรื่องความปลอดภัยต่อการก่อการร้าย หรือ Supply Chain Security ที่ทาง CBP: US Custom กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องรู้และเข้าใจ C-TPAT Program นี้จะเป็น Program ที่จำเป็นสำหรับผู้ผลิตที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงกระทั้งผู้ขนส่งและ Suppliers ที่จัดส่งสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

เนื้อหาการอบรม

C-TPAT Program การฝึกอบรมให้กับพนักงาน ให้เข้าใจในเรื่องความปลอดภัยต่อการก่อการร้าย หรือ Supply Chain Security ที่ทาง CBP: US Custom กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องรู้และเข้าใจ C-TPAT Program นี้จะเป็น Program ที่จำเป็นสำหรับผู้ผลิตที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงกระทั้งผู้ขนส่งและ Suppliers ที่จัดส่งสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียด

C-TPAT Program การฝึกอบรมให้กับพนักงาน ให้เข้าใจในเรื่องความปลอดภัยต่อการก่อการร้าย หรือ Supply Chain Security ที่ทาง CBP: US Custom กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องรู้และเข้าใจ C-TPAT Program นี้จะเป็น Program ที่จำเป็นสำหรับผู้ผลิตที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงกระทั้งผู้ขนส่งและ Suppliers ที่จัดส่งสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณอุเทน  เข้มขัน

โดยวิทยากรและที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์โดยตรง

สถานที่จัดงาน

สถานที่ฝึกอบรม SCG Experience (เลียบด่วนรามอินทรา)

การชำระเงิน

บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่บัญชี 187 408 6844 สะสมทรัพย์ สาขารามอินทรา