หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT (ห้องเรียน conference)
28 พ.ค. 2563
    9000-1630 น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

No Banner to display

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT (ห้องเรียน conference)

28 พ.ค. 2563
    9000-1630 น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
ห้องเรียน conference การอบรมรูปแบบนี้ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วม สื่อสาร โต้ตอบและแบ่งปันข้อคิดเห็นกันได้

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักสูตร C-TPAT Program ; Custom-Trade Partnership against Terrorism 
ห้องเรียน conference การอบรมรูปแบบนี้ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วม สื่อสาร โต้ตอบและแบ่งปันข้อคิดเห็นกันได้   

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตร C-TPAT Program ; Custom-Trade Partnership against Terrorism 
ห้องเรียน conference การอบรมรูปแบบนี้ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วม สื่อสาร โต้ตอบและแบ่งปันข้อคิดเห็นกันได้   

 

เนื้อหาการอบรม

CBP ประการศปรับข้อกำหนดพื้นฐาน (ขั้นต่ำ) ของ C-TPAT จากเดิม 8 ข้อ  เป็น 12 ข้อ 
เริ่มประกาศ มิถุนายน 2563 

C-TPAT Program การฝึกอบรมให้กับพนักงาน ให้เข้าใจในเรื่องความปลอดภัยต่อการก่อการร้าย หรือ Supply Chain Security ที่ทาง CBP: US Custom กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องรู้และเข้าใจ C-TPAT Program นี้จะเป็น Program ที่จำเป็นสำหรับผู้ผลิตที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงกระทั้งผู้ขนส่งและ Suppliers ที่จัดส่งสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียด

หลักสูตร C-TPAT Program ; Custom-Trade Partnership against Terrorism 
ห้องเรียน conference การอบรมรูปแบบนี้ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วม สื่อสาร โต้ตอบและแบ่งปันข้อคิดเห็นกันได้   

 

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณอุเทน  เข้มขัน

โดยวิทยากรและที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์โดยตรง

สถานที่จัดงาน

ห้องเรียน conference การอบรมรูปแบบนี้ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วม สื่อสาร โต้ตอบและแบ่งปันข้อคิดเห็นกันได้

การชำระเงิน

บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่บัญชี 187 408 6844 สะสมทรัพย์ สาขารามอินทรา