การสร้างสมดุลให้ชีวิตและการทำงาน รุ่น 4 (Work-Life Balance)
18-19 พ.ย. 2562
     น.
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท

No Banner to display

การสร้างสมดุลให้ชีวิตและการทำงาน รุ่น 4 (Work-Life Balance)

18-19 พ.ย. 2562
     น.
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาคอร์สเรียน

หากคุณ คือ คนหนึ่งที่ทุ่มเทกับการทำงานจนรู้สึกผิดที่ไม่มีเวลาให้ครอบครัว หรือคุณ คือ บุคคลหนึ่งที่ไม่มีเวลาให้กับตัวเองอีกทั้งร่างกายและจิตใจที่ไม่มีโอกาสได้พักผ่อน ดังนั้นการเข้าสู่หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณมีแนวทาง ในการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่ดีกว่า พร้อมเปิดแนวคิดใหม่กับการสร้างสมดุลให้ชีวิตและการทำงานกับเราด้วยการสร้างแนวคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน การมีวิถีคิดบวก การจัดการความเครียด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

พนักงาน หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป รับจำนวนจำกัดที่ 40 ท่านเท่านั้น

เนื้อหาการอบรม

หัวข้อการอบรม (บรรยายเป็นภาษาไทย)

1. วิธีการสร้างสมดุลชีวิตและการทำงาน (Work-Life Balance: WLB)

2. การจัดการความเครียดอย่างเป็นระบบ (Stress management)

3. จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในที่ทำงาน (Creative thinking in workplace)

เกี่ยวกับวิทยากร

ดร. แก้วตา ม่วงเกษม และทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล และTCDC (Thailand Creative & Design Center หรือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ)

สถานที่จัดงาน

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน : โอนเงิน เช็คขีดคร่อมในนาม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ธนาคารไทยพานิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 333 – 224911 – 6

*วิทยาลัยนานาชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น (ผู้โอนจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี)

คำแนะนำในการชำระเงิน : โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร เมื่อชำระเงินแล้ว โปรดแฟ็กซ์หรือ Scan สำเนาการโอนเงินพร้อมใบสมัคร มาที่ วิทยาลัยนานาชาติ ก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 15 วัน กรุณาส่งมาที่ ictraining@mahidol.ac.th หรือ Fax : 02 441 0233