หลักสูตร ทักษะการขายเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ
18 ก.ย. 2562
     น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

No Banner to display

หลักสูตร ทักษะการขายเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ

18 ก.ย. 2562
     น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
ณ โรงแรม อไรซ์สุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักสูตร ทักษะการขายเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ

คุณจะได้ทักษะการขายที่ไม่เป็นรองใคร และนำท่านสู่สายทางนักขายมืออาชีพในอนาคต เน้นเรื่องการนำเสนออย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นการสื่อสารจากนักขายสู่ลูกค้าให้สามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้น อย่างมีจิตวิทยาและเทคนิคอย่างมืออาชีพ>> วันที่ 18 กันยายน 2562 (09.00-16.00 น.)ณ โรงแรม อไรซ์สุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์ อัตราค่าบริการ 3,500 บาท/ท่าน สำรองที่นั่ง โทร 0922633989

เนื้อหาการสัมมนา :

1. การพัฒนาตนเองสู่การเป็นยอดนักขายมืออาชีพ
2. 9 ขั้นตอน สู่ความสำเร็จของอาชีพนักขาย
3. 10 นักขายที่โดดเด่นเป็นอย่างไร พัฒนาอย่างไร
4. สร้างกระบวนการนักขายแบบมืออาชีพ
5. ขั้นตอนการขายให้เข้าถึงลูกค้าแบบมืออาชีพ
6. หลักการสำคัญถึงการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
7. เทคนิคการเสนอขายให้ประสบผลสำเร็จแบบ FAB
8. สิ่งที่จะเจอในการขาย ปัญหามาตรฐานและวิธีแก้ไขปัญหา
9. กฎของเป้าหมาย สู่ความสำเร็จ
10. กำลังใจในการสร้างความสำเร็จในการขาย
11. เทคนิคการสร้าง Mindset sales
- จิตวิทยาการสร้างความประทับใจ
- เทคนิคจิตวิทยาการเปิดการขาย
- อ่านลูกค้าจาก จริต 6
- กลยุทธการใช้คำถาม
12. สุดยอดเทคนิคการปิดการขายแบบมืออาชีพ
- ปัญหาการปิดการขายแบบให้คำปรึกษา
- เทคนิคการปิดการขาย
- การวิเคราะห์และประเมินผลหลังการขาย
13. workshop กิจกรรมการขายแบบมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ทุกคนที่สนใจ

เนื้อหาการอบรม

หลักสูตร ทักษะการขายเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ

คุณจะได้ทักษะการขายที่ไม่เป็นรองใคร และนำท่านสู่สายทางนักขายมืออาชีพในอนาคต เน้นเรื่องการนำเสนออย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นการสื่อสารจากนักขายสู่ลูกค้าให้สามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้น อย่างมีจิตวิทยาและเทคนิคอย่างมืออาชีพ>> วันที่ 18 กันยายน 2562 (09.00-16.00 น.)ณ โรงแรม อไรซ์สุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์ อัตราค่าบริการ 3,500 บาท/ท่าน สำรองที่นั่ง โทร 0922633989

เนื้อหาการสัมมนา :

1. การพัฒนาตนเองสู่การเป็นยอดนักขายมืออาชีพ
2. 9 ขั้นตอน สู่ความสำเร็จของอาชีพนักขาย
3. 10 นักขายที่โดดเด่นเป็นอย่างไร พัฒนาอย่างไร
4. สร้างกระบวนการนักขายแบบมืออาชีพ
5. ขั้นตอนการขายให้เข้าถึงลูกค้าแบบมืออาชีพ
6. หลักการสำคัญถึงการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
7. เทคนิคการเสนอขายให้ประสบผลสำเร็จแบบ FAB
8. สิ่งที่จะเจอในการขาย ปัญหามาตรฐานและวิธีแก้ไขปัญหา
9. กฎของเป้าหมาย สู่ความสำเร็จ
10. กำลังใจในการสร้างความสำเร็จในการขาย
11. เทคนิคการสร้าง Mindset sales
- จิตวิทยาการสร้างความประทับใจ
- เทคนิคจิตวิทยาการเปิดการขาย
- อ่านลูกค้าจาก จริต 6
- กลยุทธการใช้คำถาม
12. สุดยอดเทคนิคการปิดการขายแบบมืออาชีพ
- ปัญหาการปิดการขายแบบให้คำปรึกษา
- เทคนิคการปิดการขาย
- การวิเคราะห์และประเมินผลหลังการขาย
13. workshop กิจกรรมการขายแบบมืออาชีพ

รายละเอียด

คุณจะได้ทักษะการขายที่ไม่เป็นรองใคร และนำท่านสู่สายทางนักขายมืออาชีพในอนาคต เน้นเรื่องการนำเสนออย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นการสื่อสารจากนักขายสู่ลูกค้าให้สามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้น อย่างมีจิตวิทยาและเทคนิคอย่างมืออาชีพ>> วันที่ 18 กันยายน 2562 (09.00-16.00 น.)ณ โรงแรม อไรซ์สุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์ อัตราค่าบริการ 3,500 บาท/ท่าน สำรองที่นั่ง โทร 0922633989

เนื้อหาการสัมมนา :

1. การพัฒนาตนเองสู่การเป็นยอดนักขายมืออาชีพ
2. 9 ขั้นตอน สู่ความสำเร็จของอาชีพนักขาย
3. 10 นักขายที่โดดเด่นเป็นอย่างไร พัฒนาอย่างไร
4. สร้างกระบวนการนักขายแบบมืออาชีพ
5. ขั้นตอนการขายให้เข้าถึงลูกค้าแบบมืออาชีพ
6. หลักการสำคัญถึงการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
7. เทคนิคการเสนอขายให้ประสบผลสำเร็จแบบ FAB
8. สิ่งที่จะเจอในการขาย ปัญหามาตรฐานและวิธีแก้ไขปัญหา
9. กฎของเป้าหมาย สู่ความสำเร็จ
10. กำลังใจในการสร้างความสำเร็จในการขาย
11. เทคนิคการสร้าง Mindset sales
- จิตวิทยาการสร้างความประทับใจ
- เทคนิคจิตวิทยาการเปิดการขาย
- อ่านลูกค้าจาก จริต 6
- กลยุทธการใช้คำถาม
12. สุดยอดเทคนิคการปิดการขายแบบมืออาชีพ
- ปัญหาการปิดการขายแบบให้คำปรึกษา
- เทคนิคการปิดการขาย
- การวิเคราะห์และประเมินผลหลังการขาย
13. workshop กิจกรรมการขายแบบมืออาชีพ

เกี่ยวกับวิทยากร

อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

สถานที่จัดงาน

ณ โรงแรม อไรซ์สุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์