โค้งสุดท้าย ก่อนเปิดเรียน สมัครด่วน! เรียนรู้การทำอาหารไทยแบบต้นตำรับ ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้
27 ต.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2563
     น.
ค่าใช้จ่าย 52,000 บาท

No Banner to display

โค้งสุดท้าย ก่อนเปิดเรียน สมัครด่วน! เรียนรู้การทำอาหารไทยแบบต้นตำรับ ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

27 ต.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2563
     น.
ค่าใช้จ่าย 52,000 บาท
วิทยาลัยดุสิตธานี

เนื้อหาคอร์สเรียน

การประกอบอาหารไทย 162 ชั่วโมง

Thai Culinary 162 hrs.

 

เรียนรู้การประกอบอาหารไทยแบบต้นตำรับ กว่า 60 เมนู

อาทิ อาหารว่าง แกงไทยโบราณ และขนมไทยยอดฮิต

พร้อมเรียนรู้การแกะสลักผักผลไม้ รวมถึงการวางแผนคำนวณต้นทุนอาหารอย่างมืออาชีพ

สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและชำนาญด้านการประกอบอาหารไทยโดยตรง 

เราสอนตั้งแต่เริ่มต้นทุกขั้นตอน ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

เรียนสิ่งที่รักอย่างมืออาชีพ เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี  

 

เริ่มวันที่ 27 ตุลาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2563

อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ 

วิทยาลัยดุสิตธานี  Dusit Thani College

 

**สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัดนะคะ** 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.  093-924-5963 (จิ๊บ) Line ID : honeyjts. 

 

 

รายละเอียด

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.           ใบสมัคร

2.           ใบตรวจสุขภาพ (ตามฟอร์มของวิทยาลัย)

3.           สำเนาบัตรประชาชน

4.           สำเนาทะเบียนบ้าน

5.           สำเนา ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)

6.           ใบ Pay-in

 

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ 

 

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 51,900 บาท/ท่าน (ราคารวมเอกสารการสอน / ชุดเชฟ / อุปกรณ์  และ วัตถุดิบตลอดการอบรม) พร้อมการสมัครได้ทันที 

 

เกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์ผู้ทรงวุฒิและมีประสบการณ์ด้านอาหารไทยโดยเฉพาะ จากวิทยาลัยดุสิตธานี 

สถานที่จัดงาน

วิทยาลัยดุสิตธานี

การชำระเงิน

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1. เช็คสั่งจ่าย "วิทยาลัยดุสิตธานี"

2. โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "วิทยาลัยดุสิตธานี" ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้

-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9

-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

 

 

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-7218476 

หรือ E-mail: jaruwan.th@dtc.ac.th

 

 หมายเหตุ : หลักสูตรนี้ไม่มีการฝึกงาน

 ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้