เจาะลึก KPI ใน 1 วัน
31 ส.ค. 2562
    9.00​ -​ 16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

เจาะลึก KPI ใน 1 วัน

31 ส.ค. 2562
    9.00​ -​ 16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) BTS สถานีอโศก, MRT สถานีสุขุมวิท

เนื้อหาคอร์สเรียน

KPI (Key Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพมาก

หาก HR และ Line Manager กำหนด KPI อย่างเป็นขั้น เป็นตอนตามมาตรฐาน หลักสูตรการพัฒนาKPI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทั้ง HR และ Line Manager กำหนด KPI ในระดับส่วน ระดับฝ่าย ระดับแผนกและระดับบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรรวมทั้งต้องกำหนดให้เป็น KPI ที่ชัดเจน จับต้องได้

 

นอกจากนี้ยังตอบโจทย์เรื่องวิธีการเก็บผล KPI ที่ถูกต้อง ปราศจากข้อสงสัยที่ว่าทำไมผลการประเมิน KPI ผ่าน แต่เป้าองค์กรไม่สำเร็จ หรือ ผลการประเมิน KPI ผ่าน แต่ปัญหาที่เกี่ยวกับ KPI ข้อนั้นๆ ยังคงอยู่

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ทราบขั้นตอนการพัฒนา KPI (กรณีใช้ KPI อยู่) หรือ การเริ่มจัดทำ KPI (กรณียังไม่เคยใช้KPI มาก่อน)
 • เขียน KPI ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับ KPI ของบริษัทได้
 • เขียน KPI ของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับ KPI ของหน่วยงานได้
 • ทราบวิธีการเก็บผลการประเมิน KPI เช่น การจัดทำแบบฟอร์มการเก็บคะแนน ฯลฯ
 • ทราบวิธีการนำเสนอผลการประเมิน KPI
 • ทราบวิธีการนำผลการประเมิน KPI ไปใช้ในการประเมินผลงานประจำปี, การจ่ายเงินพิเศษ, การพัฒนาพนักงาน, การเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความหมายและประเภทของ KPI (Key Performance Indicators) พร้อมตัวอย่าง
  • KPI ของบริษัท
  • KPI ของแต่ละหน่วยงาน
  • KPI ของพนักงานแต่ละคน
 1. ฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน และพนักงานจะได้อะไรจากการทำ KPI
 2. การเตรียมการก่อนจัดทำ KPI พร้อมตัวอย่าง
  • โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
  • JD (Job Description)
  • เป้าหมายของบริษัท
  • Action Plan “การพัฒนา หรือ การจัดทำ KPI ประจำปี”
 1. ความสัมพันธ์ของ BSC (Balanced Scorecard) กับ KPI (Key Performance Indicators)
 2. ความแตกต่างระหว่าง KPI (Key Performance Indicators) กับ PI (Performance Indicators)
 3. การเลือกใช้ KPI และ PI สถานการณ์ใดควรเลือกใช้แบบไหน?
 4. วิธีตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย แต่ไม่สุดเอื้อม
 5. เทคนิคการตั้งเป้าหมาย กรณี ยังไม่เคยกำหนด KPI ตัวนั้นๆ
 6. วิธีเขียน KPI ของแต่ละหน่วยงาน (ส่วน, ฝ่าย, แผนก) ให้สอดคล้องกับ KPI ของบริษัทพร้อมตัวอย่าง
 7. วิธีเขียน KPI ของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับ KPI ของหน่วยงาน พร้อมตัวอย่าง
 8. Workshop : เขียน KPI ระดับองค์กร / ระดับหน่วยงาน / ระดับตำแหน่งงาน
 9. วิธีการเก็บผลการประเมิน KPI
  • การจัดทำแบบฟอร์มการเก็บคะแนน
  • การตรวจสอบผลการประเมิน KPI
 1. วิธีการนำเสนอผลการประเมิน KPI ในหน้าเดียว
 2. เทคนิคการวิเคราะห์ผลการประเมิน KPI เพื่อเสนอความคิดเห็นให้ฝ่ายบริหาร
 3. Workshop : ออกแบบฟอร์มการเก็บคะแนน KPI พร้อมตัวอย่าง
 4. ตัวอย่าง : การนำผลการประเมิน KPI ไปใช้ในการบริหารงาน บริหารคน
  • การประเมินผลงานประจำปี
  • การจ่ายเงินพิเศษ (Incentive)
  • การพัฒนาพนักงาน
  • การเลื่อนตำแหน่ง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • CEO / MD
 • ผู้จัดการทุกสายงาน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ผู้สนใจทั่วไป

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณทิพวัลย์ ติรณะประกิจ

 • กรรมการบริษัทฟอร์ยูฟอร์เอเวอร์จำกัด
 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนา
 • ทรัพยากรบุคคล

ประสบการณ์

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการสำนักงาน
  บจก.ดีเอชเอสยามวาลา
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบจก.สยามเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เฮฟวี่ อินดัสทรี่ และบริษัทในเครือ
 • ผู้จัดการอาวุโสศูนย์ข้อมูลบริหารทรัพยากรมนุษย์
  บจก.ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย)

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) BTS สถานีอโศก, MRT สถานีสุขุมวิท

การชำระเงิน

ชำระโดยการโอนเงินเข้าธนาคาร ตามที่บริษัทกำหนด

ปกติ 3,900 บาท ถ้าโอนภายใน 12 กย.62 ลดเหลือ 2,900 บาท