หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ
14-15 พ.ย. 2562
    08:30-16:30 น.
ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท

No Banner to display

หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ

14-15 พ.ย. 2562
    08:30-16:30 น.
ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท
โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTS บางจาก ทางออกช่องที่ 5)

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ

 (Succession Management of Objectives and Key Results)

"บางครั้งการประเมินผล KPIs อาจไม่ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่าน ?…
OKRsจึงเป็นทางวัดผลที่เหมาะสมแก่การผลักดันบุคลากรไปสู่เป้าหมายที่แท้จริง ?…
วัดผลแบบ OKRs เป็นการวัดผลงานเชิง Outcome มาจากสิ่งที่เขาควรทำได้มากกว่าต้องทำได้ ?..."
วิทยากรเชี่ยวชาญด้านการประเมินผล อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

---------------------------------------------------

 วันที่จัดงาน 14 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562

เวลา 08:30 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สถานที่อบรม : โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTS บางจาก ทางออกช่องที่ 5)

---------------------------------------------------

รายละเอียดหลักสูตร

http://www.ophconsultant.com/public_training/okr-62/okr_outline.php

โบร์ชัวร์

http://www.ophconsultant.com/public_training/okr-62/okr_brochure.php

ใบสมัคร

http://www.ophconsultant.com/public_training/okr-62/okr_app.php

---------------------------------------------------

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ:คุณปกรณ์วิชญ์ / คุณตุ๊กตา

Line - paul.pakornwit

Tel : 091-436-9887 / 081-587-5686​​​​​​​ 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
 • ผู้สนใจซึ่งมีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งต่างๆในองค์กรมากกว่า 2 ปี

เนื้อหาการอบรม

 1. เรียนรู้และเปรียบเทียบแนวคิดการวัดผลแบบKPIs&OKRs
 2. เรียนรู้ขั้นตอนการเตรียมการวัดผลและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง(Timeline)
 3. เทคนิคการเลือกตัววัตถุประสงค์หลัก(Objectives)
 4. เทคนิคกำหนดตั้งค่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลัก (Objectives)
 5. เทคนิคการเลือกค่าวัดความสำเร็จรายบุคคลKAs(Key Activities)
 6. เทคนิคกำหนดตั้งค่าผลลัพธ์(Key Results)ตามหลักการ SMART
 7. เทคนิคการตั้งค่าวัดระดับคะแนน (OKR Grading)
 8. เทคนิคการจัดทำสารานุกรมรายละเอียดข้อมูลตัววัดผล(OKRs Dictionary)
 9. เทคนิคการโค้ชตัววัดผลรายบุคคล/ตามตำแหน่งงาน (OKRs Coaching)
 10. เทคนิคการเลือกเครื่องมือใช้ในการวัดผล(OKR Tools)
 11. เทคนิคการจัดทำแบบฟอร์มวัดผล (Q4-OKRs Appraisal)

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล

             OKRs หรือ Objectives  and Key Results คือระบบแนวคิดการจัดการวัดความสำเร็จผลงาน มีความต่อเนื่องตามไตรมาส ทำให้ผู้รับผิดชอบผลงานเกิดความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการทำงาน เน้นการวัดลัพธ์เพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขี้นตามลักษณะงานของตำแหน่งนั้นๆ

           สำหรับ  “ หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ ” ( Succession  Management  of Objectives  and Key Results )” นี้เป็นหลักสูตร 2 วัน อบรมตั้งแต่ขั้นความรู้พื้นฐาน แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การวางแผนดำเนินงานถึงหลักการโค้ช( OKRs Coaching)ทีมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อไปให้ถึงจุดหมายของการวัดผล พร้อมตัวอย่างการจัดทำOKRsตามตำแหน่งงานจริง ตรงตามธุรกิจของท่าน

           เป็นหลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ OKRs จริงในองค์กรได้ โดยในทุกWorkshop วิทยากรจะช่วยโค้ช(Coach) พร้อมตัวอย่าง Case Study แบบฟอร์มการวัดผลจริง เพื่อให้ท่านนำไปปรับใช้ในองค์กรต่อไป 

---------------------------------------------------

รูปแบบการอบรม

 • Case Study
 • Lecture
 • Workshop
 • Post-Test
​​​​​​​---------------------------------------------------

สิ่งที่ท่านได้รับวันอบรม

 • คู่มือประกอบการอบรม 1 ชุด
 • ไฟล์คู่มือประกอบการอบรม
 • ไฟล์ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผล
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร
 • หลังอบรมสามารถปรึกษาการดำเนินงาน OKRs กับอาจารย์ได้ตลอดระยะการจัดทำจริง
 • อาหารเบรค เช้า - บ่าย
 • อาหารกลางวัน

** สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องจัดเตรียมมาวันอบรม

 • โน้ตบุค 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน(หากไม่มี อาจารย์ให้ฝึกจากใบงาน (Paper))
 • เอกสารด้านปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง)

เกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

ที่ปรึกษาและวิทยากรพัฒนาบุคลากร ระบบประเมินผล KPI&OKR

ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาระบบประเมินผลในประเทศและต่างประเทศ

สถานที่จัดงาน

โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTS บางจาก ทางออกช่องที่ 5)

การชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม

ราคา 6,500 บาท/คน/หลักสูตร (รวมภาษีแล้ว)

 

อัตราค่าลงทะเบียน(เอกชน)                     6,250.00 บาท

อัตราค่าลงทะเบียน(รัฐบาล)                      6,132.07 บาท

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เอกชน)                    437.50 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (รัฐบาล)                    429.25 บาท

 

หัก ณ ที่จ่าย 3%(เอกชน)                      187.50 บาท

หัก ณ ที่จ่าย 1%(รัฐบาล)                         61.32 บาท

………………………………………………………………………

ยอดชำระสุทธิ 6,500.00 บาท

………………………………………………………………………..

*บริการ : อาหารเบรค 2 มื้อ อาหารกลางวัน บุฟเฟ่นานาชาติ , คู่มืออบรม,ใบประกาศฯ

** พิเศษ! ชาระค่าลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ลดพิเศษ 500 บาท