อนาคตกัญชาทางการแพทย์
20 พ.ค. 2562
     น.
ค่าใช้จ่าย 900 บาท

No Banner to display

อนาคตกัญชาทางการแพทย์

20 พ.ค. 2562
     น.
ค่าใช้จ่าย 900 บาท
สำนักเวชศาสตร์ชอลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคาร P.S. Tower ชั้น 25

เนื้อหาคอร์สเรียน

หัวข้อสัมมนา

1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(ตัวแทนอธิการ) วิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำทางการแพทย์ชะลอวัย และการแพทย์บูรณาการ

2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

  • หัวข้อที่ 1 ความพร้อมสู่ศูนย์กลางการวิจัยทางการแพทย์ (นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร)
  • หัวข้อที่ 2 กัญชาทางการแพทย์ ภาพรวมในระดับนานาชาติ (ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ)

3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • หัวข้อที่ 3 กัญชาพืชแห่งอนาคต  การเกษตรและพฤกษศาสตร์การแพทย์ (ผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี)

4.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • หัวข้อที่ 4 คลินิกเภสัชวิทยาของกัญชา และการประยุกต์ใช้ทางคลินิก (ดร.ภก.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์)

5.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

  • หัวข้อที่ 6 การวิจัยพัฒนาธุรกิจ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และกัญชาโมเดล (ดร.รัตนา ปานเรียนแสน)

6.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ (นพ.เชวงศักดิ์  ดิสถาพร) 

  • ทีมงาน National Biobank Project (ดร.ธัญวิศิษย์ เจริญยิ่ง),(คุณวอทันยู นครศรี)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

งานสัมมนา "อนาคตกัญชาทางการแพทย์" เหมาะกับใคร ?

1. บุคลากรทางการแพทย์

2. บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจ

3. กลุ่มเกษตรกร ที่มีความสนใจ

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรงานสัมมนา "อนาคตกัญชาทางการแพทย์"

1.นพ.ไพศาล  รัมณีย์ธร

2.ดร.ภญ.อาริยา  สาริกะภูติ

3.ผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี

4.ดร.ภก.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์

5.ดร.รัตนา ปานเรียนแสน

6.นพ.เชวงศักดิ์  ดิสถาพร

7.ดร.ธัญวิศิษย์ เจริญยิ่ง

8.คุณวอทันยู นครศรี

สถานที่จัดงาน

สำนักเวชศาสตร์ชอลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคาร P.S. Tower ชั้น 25

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รพ.ม.แม่ฟ้าหลวง กทม.)
เลขที่บัญชี 981-9-317355
ธนาคารกรุงไทย สาขาเสริมมิตร

** เมื่อชำระเงินแล้ว ให้แจ้งการชำระเงิน โดยส่งสลิปการโอนเงิน มาที่ อีเมล์